25 Frågor som tar pulsen på ditt ledarskap

Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig? Gradera hur du uppfattar dig själv på en skala 1 – 5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer bra.

Du kan välja om du vill testa dig inom ett eller flera områden. Ingen registrering krävs.

Mod & Självförtroende

 1. Jag litar på mig själv.
 2. Jag vågar ta risker.
 3. Jag bjuder ofta på mig själv.
 4. Jag känner mig trygg i att fatta beslut.
 5. Jag gillar utmaningar.

5–10 Poäng: När vi håller oss inom vår komfortzon vet vi ungefär vad vi kan förvänta osshar ett bra grepp om hur vi ska hantera saker ting, samt vilka resultat vi ska göra. Det kan hindra oss från att sträva efter mål, anstränga oss och utmana våra förmågor för att nå vår fulla potential – och vi missar många möjligheter.
11–20 Poäng: Vi behöver göra misstag – missa ett tag, för att ta nya tag – för att utvecklas. Det ger oss insikter och öppnar för nya möjlighet att göra om och göra bättre, nästa gång. Det är en del av livets resa. 
21–25 Poäng: Det krävs övertygelse och mod för att våga satsa. och för att tycka att det är okej att känna sig rädd inför nya utmaningar, men ändå genomföra det du har bestämt dig för. När vi kan visa att vi har struktur och fokus i våra egna liv, kan vi få förtroendet att hjälpa andra att nå sina mål.

Kommunikation

 1. Jag är bra på att lyssna.
 2. Jag är bra på att uttrycka mig.
 3. Jag är bekväm med att tala inför grupp.
 4. Jag är bra på att hålla andra uppdaterade.
 5. Jag får igenom mina idéer.

5–10 Poäng: Att ”kommunicera” låter så enkelt, men håller du med om att det kan vara svårt? När folk är tveksamma till eller obekväma med att tala med någon blir ofta kommunikationen sämre och ibland stannar den av helt. Att känna sig bekväm med medarbetare och kollegor är nyckeln till bra kommunikation. Och det enda sättet att känna sig bekväm runt andra är att lära känna dem.
11–20 Poäng: Att lyssna uppmärksamt är en lika viktig förmåga som att kunna tala. Den begåvade lyssnaren vet hur man ger 100% av sin uppmärksamhet till den som talar. Det snabbaste sättet att lära känna någon är genom att lyssna. För att vi ska ha möjlighet att påverka andras inställning och beteende, krävs det att vi har gjort oss förtjänta av det genom att bygga förtroende och skapa en bra grund för samarbete.
21–25 Poäng: Bra kommunikation på arbetsplatsen är en viktig del i ett företags framgång, Genom att vara personlig, tydlig och visa att du är mån om att skapa en vinn-vinn-situation är du inte bara  övertygande, du uppfattas också som en trovärdig person som andra vill följa.

Goda relationer

 1. Jag är intresserad av andra människor.
 2. Jag litar på andra.
 3. Jag skapar en psykologiskt trygg miljö.
 4. Jag ger uppskattning och bekräftelse.
 5. Jag ställer ofta frågor.

5–10 Poäng: Fråga om vad som händer i dina jobbarkompisars liv, vad de gjorde i helgen, om deras senaste resa, om tips på serier på Netflix, om deras intressen och så vidare – och lyssna uppmärksamt när de svarar. Då kommer de att gå från att ”bara” vara en person på jobbet, som du på sin höjd vet vad han/hon heter, till att bli en kollega, och kanske till och med en vän, som du känner väl.
11–20 Poäng: Fundera på aktiviteter du kan göra för att visa att du värdesätter de omkring dig i sitt dagliga arbete och ta hjälp av andra om du behöver förbättra dina relationsfärdigheter. Ta fram det bästa hos dem runt dig genom att ge ärlig och uppriktig uppskattning och feedback. Det är få av oss som tycker att vi får för mycket beröm på jobbet.
21–25 Poäng: Kompetensen att skapa relationer med andra och relatera till andra är den styrka som kan hjälpa ditt företag att lyckas. När diskussionerna och åsikterna går isär är du den som får andra att vilja hitta en väg vidare? Att vara den som skapar förutsättningar för att få alla att samverka hjälper oss att övervinna problem. 

Förbättra attityd och hantera överdriven stress och oro

 1. Jag är hoppfull om framtiden.
 2. Jag har en bra balans mellan arbete och fritid.
 3. Jag sover bra.
 4. Jag tar hand om mig själv och min hälsa.
 5. Jag känner mig inte stressad.

5–10 Poäng: Övertänker du ofta saker? Kommer du på dig själv med att skapa problem som inte nödvändigtvis behöver vara problem, för att ha något att lösa? Öva på tacksamhet när du upptäcker att du är på väg att övertänka något, för att hjälpa dig själv att skifta tillbaka och fokusera på allt som faktiskt går bra i stället för på det som går dåligt. 
11–20 Poäng: Har du orimligt höga krav på både dig själv och arbetet du gör? Lägger du mer tid på ett projekt – inte för att du inte har gjort det effektivt och bra – utan för att du alltid tycker att du kan göra det bättre? I såfall, sluta genast. Jakten på perfektion är ouppnåelig. Fråga i stället dig själv om du har ansträngt dig och gjort ditt bästa. Om svaret är ja, då är det dags att gå vidare till nästa uppgift.
21–25 Poäng: Visst är målet att alltid komma framåt och lära sig nya saker, håll bara koll på att du inte är besatt av att vara produktiv varenda minut av dygnet. För vissa högpresterande är vila och att ta det lugnt snudd på fula ord. Vila är viktigt schemalägg den i din kalender, för att upprätthålla balansen mellan dina höga prestationer och din hälsa.

Ledarskap

 1. Jag är stödjande och uppmuntrande.
 2. Jag ställer krav och är tydlig med förväntningar.
 3. Jag ger andra utrymme att växa.
 4. Jag får andra att känna sig betydelsefulla.
 5. Jag ger återkoppling på utfört arbete.

5–10 Poäng: Utveckla och upprätthåll ett empatiskt ledarskap. Om det inte är din starkaste sida, ansträng dig för att förbättra den förmågan, börja med att ställa frågan På vilket sätt kan jag hjälpa till?
11–20 Poäng: Lyssna aktivt, var nyfiken och fundera på hur medarbetarupplevelsen ser ut för varje enskild medarbetare och hur beslut kan påverka att den blir bättre eller sämre. För att vi ska ha möjlighet att påverka andras inställning och beteende, krävs det att vi har gjort oss förtjänta av det genom att bygga förtroende och skapa en bra grund för samarbete.
21–25 Poäng: Som ledare behöver du konsekvent ha i åtanke hur dina egna känslor (bra och dåliga) påverkar andra och försöka förutse vilken inverkan förändringar kan ha på medarbetare. Viktigast av allt för att vara inspirerande är att vara äkta och vara en förebild, att ”walk the talk” – visa hur det kan göras.

Summering om du fyllt i samtliga fem områden:

25–50 poäng: Ny och försiktig på jobbet? Du är medveten om att det finns områden som du vill jobba med, och det är ett viktigt steg mot att lyckas med de mål du kommer att sätta på din utvecklingsresa. Genom att ta itu med våra ”blind spots”, kan ledare ge sig själva bättre förutsättningar att få grepp om problem, identifiera roten till dem och skapa bättre engagemang hos medarbetare. 

51–100 poäng: När goda relationer och förtroende är på plats är det mycket lättare att skapa effektiva samarbeten. Poängen är att ledarskap inte handlar om att kontrollera andra och få dem att göra saker de inte vill. Ledarskap handlar om att se möjligheter att hjälpa sina medarbetare till att prestera bättre – något som gagnar både ledare och företag.

101–125 poäng: Ledare som ser sig själva i ett större sammanhang har modet att ständigt försöka förstå vem de är, vad de skulle kunna bli och på vilket sätt de kan växa. De skapar också resultat genom andra genom att kontinuerligt utvärdera prestationsnivåer på ett sätt så att de skapar nyfikenhet och en vilja att anta utmaningar som de möter, även om de känns svåra.

Vilken nytta kan du ha av det här resultatet?

Fick du många 1:or eller blev det flest 4:or? Det spelar ingen roll, i vår träning Kommunikation och ledarskap startar utvecklingen från den nivå du är idag. Låt dig peppas av de andra deltagarnas spännande mål och visioner, vi lovar att du kommer bli överraskad av vilka språng du tar ut ur din komfortzon. Dina framsteg stämmer du endast av med de mål du själv har satt upp.

Om din självutvärdering och din önskan om att utvecklas som ledare gjort dig mer nyfiken på vår populära ledarskapsträning är du välkommen till vår DIGITALA INFOWORKSHOP om programmet.

a