5 Steg som hjälper dig att coacha fram önskat beteende hos ”Elons” i ditt liv

Den 18 januari i år sköt SpaceX upp sin Falcon 9-raket med fyra besättningsmedlemmar till Internationella rymdstationen. Det är ännu ett framgångsrikt uppdrag för SpaceX. Bakom dess explosiva tillväxt finns naturligtvis den ibland stormiga VD:n Elon Musk, vars utbrott är väl dokumenterade i Walter Isaacsons biografi och på andra håll.

Isaacson skildrar också personer som hamnar i konflikt eller knäcks av trycket från Musks personlighet. Men det finns åtminstone en ledare som är ett undantag. Gwynne Shotwell har enligt Isaacson arbetat mycket bra med Elon i över 20 år och har inte hamnat i konflikt eller brutits ner, inte heller när hon fått oönskade meddelanden från honom eller inte hållit med om hans val.

Istället för att kritisera, konfrontera eller känna sig nedtryckt, så coachar hon, och många av oss skulle kunna förbättra vår förmåga att coacha.

Kritik och konflikter leder vanligtvis till att andra försvarar sig eller blir avvisande, vilket leder till ilska och frustration. Att alltid vika sig leder å andra sidan till obalanserad maktdynamik, ohörda röster och brist på förtroende i relationer.

För att undvika ohälsosamma mönster, ha dessa fem viktiga steg i åtanke för att arbeta mer effektivt med de ”Elons” du har i ditt liv… och kanske också i de ögonblick du frestas att kritisera, konfrontera eller tappa modet:

 1. Behåll ditt lugn. När det blir spänt eller när du känner dig frustrerad, börja med att hålla fast vid dig själv. Gör dig inte mindre eller större i dina egna tankar. Andas, slappna av och påminn dig själv om att din självkänsla inte härstammar från den här personen eller det här resultatet.
  a
 2. Stanna i det. Har du någonsin hamnat i situationen att du ger upp eller går med på något bara för att komma ifrån obehaget? ”Jaha, vi gör väl så då. Om du tycker det så.” Jag har varit där. Ibland behöver vi faktiskt stanna upp, ta en paus eller sätta en gräns; men många gånger är vi inte fullständigt närvarande under möten och samtal då det känns alltför jobbigt. Motstå frestelsen att fly, undvika eller dra dig undan.
  a
 3. Fokusera på det positiva. Människor gillar inte att känna sig dåliga och kommer att skydda sig själva om de känner sig utpekade, dömda eller otillräckliga på något sätt. Visa andra möjligheten att göra något bra istället för att fokusera på saken de gjorde dåligt, och lyft att de har förmågan att göra det bättre nästa gång: ”Du är mer än vad som syns här och nu!”
  a
 4. Ge vägledning mot önskat beteende. Istället för att berätta för någon vad du tycker att de borde göra, försök försiktigt att påverka, uppmana eller föreslå. Det känns mindre kontrollerande och mindre påträngande. Nyckeln är att göra det på ett mjukt och omtänksamt sätt: Berätta mer, Vad vill du se?, Visa dem hur mycket du bryr dig om dem, Har du tänkt på det här…?, Ta en stund för att nollställa.
  a
 5. Förstärk det positiva. Om du ser någon utvecklas, visa upp sin bästa sida eller göra något med intention, kommentera det för att få mer av det: ”Jag uppskattar sättet du tog upp det här med mig”, ”Det var det bästa sättet jag hört dig säga det”, ”Sättet du tog dig an det fick mig att känna mig motiverad att hjälpa till.”

Även personer med starka personligheter som Elon Musk kan vägledas för att bli den bästa versionen av sig själv. Istället för att kritisera, konfrontera eller knäckas när familjemedlemmar, kollegor och andra intressenter väcker känslor inom oss, reflektera över det och hantera det. Var en coach.

Vet du vad som motiverar personerna i ditt team?