Skriv ut  

6 tips för att skapa en genuin arbetsplats

En genuin och öppen arbetsmiljö bidrar till att skapa engagerade medarbetare och ett framgångsrikt varumärke. För att vara engagerade och effektiva måste medarbetarna trivas på jobbet, kunna uttrycka sina åsikter och vara sig själva. En arbetsmiljö som bygger på respekt, förtroende och kommunikation skapar en plats som gör att idéer flödar och problem hanteras direkt.

Refresher_2011_II_255

Här få du några tips för att främja en öppen och genuin arbetsplats.

1. Sök upp och rekrytera genuina medarbetare. Det första steget för att skapa en genuin arbetsplats är att anställa medarbetare med samma värderingar. Transparenta arbetsplatser uppmuntrar samarbete och attraherar de bästa talangerna.  När du intervjuar nya kandidater bör du skräddarsy en del av intervjun till att avgöra om de passar in i er företagskultur. När dessa personer sedan anställs hos er, placera dem på positioner där de kan motivera och påverka andra. Låt dem vara förebilder för resten av ditt team, eftersom alla behöver hjälpa till för att skapa en förtroendefull och öppen miljö.

2. Var ärlig och uppmuntra feedback. I en öppen arbetsmiljö bör alla ha lika möjligheter att uttrycka sina idéer, funderingar och frågor. Se till att inkludera alla i viktiga möten och uppmuntra återkoppling och synpunkter, speciellt negativ feedback för att bygga förtroende. Detta är särskilt viktigt i nystartade och små företag. Undvik dubbla eller dolda agendor och sekretess. Det ska vara enkelt att få tillgång till information, för att säkerställa att alla är förberedda och överens om vad som gäller.

3. Straffa aldrig de som är uppriktiga. Tillrättavisa eller straffa inte de som är uppriktiga, eftersom det kan göra att andra medarbetare undviker att uttrycka sina tankar och frågor framöver. Ta upp dåliga nyheter i tid, för att lösa eventuella problem och frågetecken som kan uppstå. Ett ärligt och inkluderande team är också ett flexibelt team. Hantera eventuella konflikter snabbt och uppmuntra fullständig ärlighet från alla inblandade parter.

4. Föregå med gott exempel. Ledare måste kunna visualisera och ge liv åt visionen och andan i företaget – och agera som ambassadörer för varumärket. Medarbetarna behöver en tydlig bild av den övergripande visionen och det är en ledares ansvar att klargöra den.

5. Ledningen bör alltid hålla sitt ord och aldrig bryta löften. Om ett löfte bryts av någon anledning, ta fullt ansvar för detta och säkerställ att det inte kommer att hända igen. Saker som sägs om företaget och arbetsmiljön kan lätt spridas till konkurrenter och potentiella kunder, så se till att ditt team också är ambassadörer för varumärket. Det sätt du behandlar dina medarbetare på och den respekt och det förtroende du visar dem kommer att spegla av sig i hur dina medarbetare behandlar era kunder.

6. Lär känna varandra. För att kunna bygga en förtroendefull arbetsmiljö är det viktigt att alla i teamet känner varandra väl och kan samarbeta effektivt. Gör därför saker tillsammans. Gör teamaktiviteter där medarbetarna får möjlighet att lära känna varandra bättre, ha kul och träffas under mer avslappnade förhållanden. 

Många globala studier har visat att företag med engagerade medarbetare kan prestera bättre än andra med så mycket som 202 %. Ladda ner vårt Whitepaper "Vad som driver medarbetarnas engagemang och varför det är viktigt" och ta del av hur ditt företag kan engagera era medarbetare och förbättra ert resultat.

 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com