Anmälan digitalt möte den 5 juli 2024

Bifoga ett uppdaterat CV eller utskrift av din Linkedin-profil med aktuellt foto via mejl till info@dalecarnegie.se, i samband med din anmälan till workshopen.

Anmäl dig här: