Anmälan till Strategiska presentationer 28-29 maj 2019 i Göteborg