Anmälan till Strategiska presentationer 3-4 okt 2018 i Göteborg