Anmälan workshop 23 mars 2018

”Härmed godkänner jag att Dale Carnegie under 2018 får använda mina kontaktuppgifter för att skicka epost, nyhetsbrev och inbjudningar till workshops.”