Är det okej att skicka arbete via Messenger?

Då vi är ständigt nåbara i arbetet och det känns som en lyx att få koppla bort helt för en stund, är det lätt att gränserna mellan arbets- och privatkommunikation suddas ut. Trots allt, om vi ändå svarar på mejl när vi är på stranden, är det inte så långsökt att skicka en fråga till en medarbetare via Facebook Messenger eller whatsapp.

Rätt eller fel?

Innan vi skickar iväg det där meddelandet, bör vi kanske fråga oss själva – är det här lämpligt? Och varför väljer vi den här kanalen?

Det finns argument för båda sidor och ingen av dem är rätt eller fel – vi behöver bara fundera på vad som passar bäst just för den här situationen.

“För mig personligen är Facebook Messenger endast för personligt bruk och helt skilt från arbetet,” säger Sarah K. Stewart, Dale Carnegie Arizona. ”Även om jag älskar mitt arbete så vill jag inte ha arbetsrelaterade meddelanden när jag inte är på kontoret eller när jag slutat för dagen. Den här gränsen hjälper mig att upprätthålla en sund balans mellan mitt arbete och mitt privata liv.”

För vissa har möjligheten att ha relationer som gäller arbete, i en kamratlig, oftast ganska kravlös miljö såsom sociala medier, sina fördelar. Corey Perlman, keynote speaker i social media och digital marknadsföring, tycker att Facebook är en bra kanal för snabba avstämningar och konversationer medarbetare emellan, men rekommenderar att allvarligare samtal bör hållas i en mer yrkesprofessionell miljö, exempelvis ansikte – mot – ansikte eller via telefon.

En annan kollega, Tom, instämmer. Han har inget emot att kollegor använder Messenger för enklare saker, men tycker inte att den plattformen är lämplig för verksamhetsfrågor. ”Jag vill inte blanda arbetsrelaterade saker med bilder på min hund eller liknande, säger han, och tillägger att ”andra kommunikationskanaler gör det lättare att söka efter innehåll, vilket kan vara en fördel längre fram.”

Snabbare svar?

Enkelheten med meddelandeappar och som t.ex. Facebook Messenger kan vi dock inte förneka. Våra mejllådor är ofta fyllda till brädden med mejl, så när vi behöver ett snabbt svar på en kort fråga, är utan tvekan snabb meddelandeutväxling användbart.

Så när vi ligger där på stranden eller sitter i fjällstugan och debatterar med oss själva om vi ska skicka ett meddelande via Messenger, ha följande i åtanke:

Om vi bestämmer oss för att sociala medier är det bästa mediet för vårt meddelande, sänk förväntningar på hur snabbt och hur ingående svaret blir. Om vi skickar frågan under kontorstid, kanske personen inte läser vår fråga, och när personen väl läser det kanske hen föredrar att svara nästkommande arbetsdag.

Vårt beslut påverkas naturligtvis av vilken typ av arbete vi har och den rådande kulturen i vårt företag. Det är viktigt att hitta kommunikationsvägar som passar bra för både kunder och kollegor.

Ta reda på företagets riktlinjer för sociala medier, såväl som HR:s generella riktlinjer för kommunikation, vilka troligen kommer att ge konkreta svar på den här frågan.