Björn Höglund

Björn upptäckte tidigt styrkan i Dale Carnegies principer som handlar om att skapa goda relationer, och känner ett stort driv och engagemang i att hjälpa andra utvecklas genom att hitta sitt mod och sina styrkor. Snabb utveckling, nya framsteg och innovation, som ledare behöver vi kunna hantera utmaningar på alla nivåer. Det finns så mycket att lära och göra, och Björn tror att många små steg gör skillnad över tid.

Att kunna kommunicera på ett effektivt sätt, ser Björn som en förutsättning för att kunna motivera och inspirera sina medarbetare att lyckas. Visa respekt för andra, och integritet i hur du behandlar andra, är Björns rekommendation för att för att på bästa sätt kommunicera, agera och arbeta i organisationer.

Björn har arbetat för Dale Carnegie sedan 1998 och är licensierad Dale Carnegie instruktör samt vice VD för Dale Carnegies verksamhet i Sverige. Specialiserad inom försäljning, presentationsteknik, förhandlingsteknik och företagsanpassade utbildningar, och tränar årligen över 300 personer. Björn var under sina år som kundansvarig och säljare en av Dale Carnegies Top 20 Performers tre år i rad. Björn har även varit en nyckelperson i det globala innovationsteam som lanserat Dale Carnegies nästa generations säljträning ”Winning by relationship selling”, lanserat hösten 2015.

Kontakta Björn Höglund    LinkedIn

Inspirationsfilmer:

Hur är det att arbeta hos Dale Carnegie Sverige

Lär dig sätta mål med Björn

Använd en rättvis måttstock på framgång

Bli en bättre och mer effektiv säljare

Hur du "Walk The Talk" - Björn Höglund

Så säkerställer du att ni arbetar mot gemensamma mål med Björn

Bestäm dig för hur mycket oro en sak är värd och vägra sedan att ge mer för den

Risken med att säga "du har fel", med Björn Höglund