6 Sätt att boosta självförtroendet hos medarbetare

av Dale Carnegie den 29 april, 2023

Låt oss titta närmare på den trygga medarbetaren. Denna person som kommer till möten och lyssnar samtidigt som hon/han delar med sig av värdefulla och kreativa insikter. Som aldrig missar en deadline och alltid verkar glad över sitt arbete och över att träffa sina medarbetare och chefer. Som tror på företagets syfte och strävar efter att projicera starka värderingar genom sitt arbete och privata liv. Vad är då hemligheten med att ”skapa” denna mytiskt klingande medarbetare?

Utveckla medarbetares självförtroende
En nylig undersökning av Dale Carnegie visade att ”Att känna sig säker, är den känsla som trygga medarbetare värderar högst”. När medarbetare har självförtroende presterar de på en högre nivå, visar större engagemang och är mer kreativa, men självförtroende är en färdighet som många  skulle behöva jobba på.

Därför känner sig medarbetare osäkra på arbetet

Brist på jobbspecifik kunskap och träningsmöjligheter
Enligt en studie från 2018 hade 32% av medarbetarna känt sig underkvalificerade i sin nuvarande roll under det senaste året. I takt med skiftet till distans- och hybridarbete och implementering av AI, känner medarbetare att de inte har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete, och 45% av dem säger att de inte får tillräckligt med supporterad jobbträning eller möjligheter att utvecklas. Brist på självförtroende kommer från att inte veta vad du håller på med.

Dåligt ledarskap
Chefer och ledare har en avgörande inverkan på medarbetares självförtroende. En chef med bristande empati kanske är oavsiktligt hård mot en medarbetare gällande ett misstag eller när det handlar om att ge feedback. En chef som detaljstyr och därmed tar bort befogenheter från medarbetaren att ta beslut, kan få tryggheten på arbetsplatsen att minska avsevärt.

Oordning i företaget
Tillsammans med ledarstil är företagets kultur, policyer, syfte och framtid viktiga faktorer. Om några av dessa faktorer är otydliga eller saknas, är det risk att medarbetare blir oengagerade. Enligt Gartner, instämmer 52% av medarbetarna med påståendet att pandemin har fått dem att ifrågasätta syftet med deras arbete. Ett tydligt syfte som går att koppla direkt till medarbetares arbete skapar en naturlig känsla som gör att medarbetaren vill utföra sitt arbete, och göra det bra. Policyer behöver bidra till att upprätthålla en god företagskultur som får medarbetare att stanna kvar och attraherar nya medarbetare. För att säkerställa företagets framtid som en av de ledande i branschen, håll god ordning i organisationen.

Fem sätt som gör dig säker på jobbet

Självförtroendet är en färdighet vi kan träna på och en förmåga vi kan utveckla. Här är några snabba idéer om hur du bygger upp ditt självförtroende på arbetet:

 1. Sluta jämföra dig själv med andra: Det är ett bra råd för många saker i livet, men på jobbet är det viktigt att vi bedömer våra prestationer baserat på våra egna förmågor och förväntningar och inte försöker att hålla jämn takt med andra som kanske har jobbat längre tid och har mer kunskap.
 2. Låtsas: Precis som vi hört många gånger, att om vi ler känner vi oss gladare, kan vi på samma sätt framstå säkrare genom att agera som om vi är säkra på oss själva (förbättra hållningen, ha ögonkontakt eller kanske klä upp oss lite mer än vanligt), även om vi inte känner så.
 3. Sätt ett mål (som är lätt att nå): Sätt ett mål för dig själv som hjälper dig att träna på ditt självförtroende, och ta något som du kan nå snabbt, eftersom små segrar skapar momentum.
 4. Jobba på din självmedvetenhet: Att vara medveten om sig själv betyder att vi är i fas med våra styrkor och svagheter, och inte är så hårda mot oss själva när det gäller dessa färdigheter, utan i stället koncentrerar oss på att växa och bli bättre.
 5. Stretcha dig själv: Det låter kanske motsägelsefullt att kliva ut ur sin komfortzon om vi redan kämpar med självförtroendet, men att aldrig tänja på gränserna innebär att självförtroendet inte kommer att växa alls.

6 Tips på hur du boostar dina medarbetares självförtroende

Ditt eget självförtroende är kanske på topp, men hur gör vi för att uppmuntra och stödja andra som behöver en liten knuff uppåt? Här är sex idéer:

 1. Visa uppskattning: Ta dig tid att ge uppskattning för andras ansträngningar och insatser även om det inte blev positiva resultat eller deras idéer aldrig kom till användning.
 2. Erbjud hjälp: Medarbetaren kanske väljer att avböja din hjälp i ett projekt, men vetskapen om att stöd finns tillgängligt kan lätta på pressen och stärka självförtroendet.
 3. Skapa psykologisk trygghet: Som ledare är det vårt ansvar att skapa en miljö med psykologisk trygghet inom organisationen och i teamen, så att medarbetare känner sig trygga med att säga vad de tycker och dela med sig av sina idéer.
 4. Ge möjlighet till träning: Allt ifrån färdigheter som behövs i arbetet till specifika kurser för att känna sig säkrare som presentatör i sitt ledarskap och generellt. Arbetsgivare behöver ge medarbetare möjligheter att hämta in nya kunskaper för att växa.
 5. Lyssna: Ibland kan allt som behövs för att skapa en känsla av öppenhet, vara att lyssna till personen, det kan vara en idé under ett möte eller i ett telefonsamtal.
 6. Delegera och ge befogenheter: Det är upp till bevis när vi får ansvar. Genom att bli pushad lite utanför vår komfortzon ökar vårt självförtroende.

Lågt självförtroende på jobbet kan leda till oengagerade medarbetare som presterar dåligt på grund av att de saknar motivation och inflytande över sitt arbete, så förmågan att stärka andras självförtroende är en nyckelegenskap som behöver finnas hos ledare, chefer och ledning.

Ge feedback som peppar och engagerar

© 2024 DC Training Sweden AB