6 tips för att uppmärksamma lojala medarbetare

av Dale Carnegie den 11 december, 2018

Medarbetare som har arbetat hårt under tuffare tider och har tagit ett stort ansvar på grund av uppsägningar och neddragningar, kan komma att känna sig hotade av nyanställningar.

Ditt mål  bör därför inte bara vara att göra strategiska nyanställningar utan också att fokusera på de medarbetare du har idag. Här är tips på sex saker du kan göra för att visa att du är engagerad i och tar ansvar för dina medarbetare.

Belöna dem för att de har stannat på företaget

Samtidigt som du fokuserar på nyanställda bör du spendera tid och resurser på att visa uppskattning för dina lojala medarbetare. Visa att du uppskattar det de bidragit med och kanske också det faktum att de inte har belönats med någon bonus, premie eller löneökning under en längre tid. Lönen är visserligen bara ett av flera sätt att visa uppskattning på men finns det möjlighet att ge ekonomisk ersättning är det kanske läge att göra det nu. Om detta inte är möjligt, titta på vilka andra lösningar det finns för att premiera dina ”gamla” medarbetares insatser.

Ge dem nya intressanta projekt

Ett bra sätt att minska motivationen hos befintliga medarbetare är att ge de mest intressanta projekten till nyanställda. Här handlar det givetvis om att du vill ha rätt person på rätt plats, men innan du ska anställa nya medarbetare, se till att de som redan är ombord får möjlighet att delta i nya projekt och intressanta uppdrag. Om de ”gamla” medarbetarna behöver ny kunskap för att hantera dessa projekt, tillhandahåll ytterligare utbildning istället för att bara anställa personer som redan har den. Troligen så blir kostnaden för utbildning mycket lägre än kostnaden för att nyanställa.

Uppmärksamma små förbättringar

I flera av våra program på Dale Carnegie ger vi deltagarna verktyg för hur de undviker att direkt kritisera människor och istället uppmärksamma personer och projekt som fungerar bra. Många människor lämnar inte sina jobb på grund av lönen utan på grund av att cheferna inte visar uppskattning för dem och det de gör.

Ta reda på vad som motiverar dem att stanna

Är dina medarbetare motiverade av löneökning? Flexibla timmar? Utveckling och utbildning? Ta reda på vad det är specifikt som gör att dina medarbetare stannar på sitt nuvarande jobb. Och ta en ärlig titt på hur ditt företag står sig i konkurrensen.

Visa dem att de är viktiga

Medan uppsägningar är obehagliga kan också nyanställningar göra att människor känner sig osäkra på vad deras roll är inom företaget. Dela en tydlig framtidsvision som är spännande och lockande och försäkra dem om att de är viktiga. De kommer inte att vilja hoppa av ett skepp om det är en plats där de kan växa och få uppskattning och support.

Erkänn misstag

Om du oavsiktligt gör dina medarbetare arga eller upprörda är inte allt förlorat. En av Dale Carnegies principer är: ”Om du har fel, erkänn det snabbt och med eftertryck.” Om du börjar märka att dina befintliga medarbetare känner sig förbisedda – och att de har anledning att göra det – överväg att erkänna dina felsteg och korrigera saker så fort som möjligt, eventuellt med hjälp av de tips du har fått ovan.

Hur vi kan hitta allas "varför" till viljan att ge allt!

En passionerad och dedikerad ledare som älskar människor. Jonas Morin, eftermarknadssäljare och utbildare på Hogia El & VVS system AB, har de bästa förutsättningarna för att lyckas inom försäljning och också att genom sitt sportsliga engagemang framgångsrikt använda basket som en integrationsbro.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram