7 självperspektiv som gör dig till en modigare ledare

av Dale Carnegie den 21 mars, 2019

Om vi vill leda på ett sätt som både visar mod och emotionell intelligens behöver vi ha en känsla för vilken fråga vi borde ställa till oss själva. Är det ”Hur kan jag förbättra min egen image?” eller ”Vilken är min roll i det här sammanhanget, som är större än mig själv?”

Som ledare idag, behöver du fråga dig om du vill vara självcentrerad eller om vill du bygga något som är större än dig själv. Mycket handlar idag om och utgår från ”jag” och ”mitt” perspektiv. För att kunna leda team till framgångar och med syfte, behöver vi se på och använda dessa perspektiv på rätt sätt.

Reflektera över hur vi genom att fokusera på följande självperspektiv faktiskt kan börja tänka mindre på oss själva och mer på något större:

1. Självdefinition

Ibland försöker vi vara andra till lags, läsa av och anpassa oss utifrån andras reaktioner. Men genom att definiera sin egen identitet och sina egna emotionella gränser, blir det lättare att själv vara modig och bry sig om andra. Du skapar en tydlig känsla av vad som är din verkliga identitet och vilka värderingar och mål som är dina egna (och som inte bestäms av andras utvärdering av dig).

2. Självmedvetenhet

Svar från ledare som deltagit i undersökningar om effektivitet visar kontinuerligt att det finns ”blind spots” i deras ledarskap. Vi definierar blind spots som områden där ledare inte har förväntade färdigheter och egenskaper. Du kan som ledare ha en diffus känsla av att t ex din oförmåga att lyssna eller brist på emotionell intelligens begränsar din effektivitet. Genom att bli medvetna om hur vårt sätt att leda påverkar andra, kan vi ha det i åtanke och planera mer avsiktligt.

Du tycker kanske att det motsäger föregående punkt – att du inte ska oroa dig för vad andra tänker. Men det är två skilda saker. Det är viktigt att tänka på vår egen inverkan på andra, utan att tillåta andra att styra över hur vi ser på oss själva.

3. Självuppoffring

Varje dag fokuserar vi på våra att-göra-listor och saker som ska göras för att vi ska känna oss nöjda. Vissa saker som vi gör i försök att kontrollera saker omkring oss lyckas vi driva framåt och genomföra, medan vi genom andra försök kanske stöter bort personer som kan hjälpa oss. Vi behöver släppa vår agenda, våra preferenser, bekvämlighet och oro för andras åsikter, för att kunna göra saker som gör skillnad i ett större perspektiv.

4. Egenintresse

Att göra uppoffringar för något större. betyder inte att du ska bli en martyr och bortse från alla dina egna behov av hänsyn till andra. Vi behöver må bra själva, både fysiskt och känslomässigt, för att kunna och orka vara engagerade och effektiva som ledare. Du måste ta hand om dig själv för att kunna hjälpa andra.

5. Egen sårbarhet

Framgångsrika ledare visar sin sårbarhet. Som exempelvis ledaren som kastade fram en modig vision till en grupp. Efter framförandet av visionen medgav han att han var rädd att det inte var möjligt att genomföra den. Förmågan att visa vad du verkligen tycker och känner, gör att andra kan relatera, känna igen sig och bli engagerade. Och det hjälpte samtidigt ledaren att identifiera vilka faktorer som kunde bidra till eller hindra visionen från att bli verklighet.

6. Själviakttagelse

Ledare som ser sig själva i ett större sammanhang har modet att ständigt försöka förstå vem de är, vad de skulle kunna bli och på vilket sätt de kan växa. Det krävs en modig nyfikenhet på dig själv och en vilja att anta utmaningar som du möter, även om de känns svåra.

7. Självförtroende

Även om vi gör saker upprepade gånger, kan vi emellanåt tvivla på om det är vettigt och tillför något värde till andra. Det talas om “imposter syndrome”, att vi kan känna oss som en bluff, vilket kanske är något som alla framgångsrika personer ibland brottas med. Om du aldrig känner av det, driver du troligtvis inte ständigt på och utmanar dig själv. Modiga ledare utvecklar oftast en tro på sig själva och sin egen förmåga att driva sig själva framåt.

Vilken typ av ledare vill du bli? Självcentrerad och skapa ett eget litet rike att styra över? Eller kommer du vara en del av ett sammanhang som är större än dig själv, genom att vara modig och empatisk?

Hitta rätt attityd och presentera som ett proffs

Utmaningen i att hålla en riktigt bra presentation ligger i din egen mentala och emotionella inställning. Hitta rätt attityd så kommer du att tala mästerligt, utan ansträngning och göra det lika naturligt som att andas. I Dale Carnegies Strategiska presentationer skapar du glödande presentationer!

© 2024 DC Training Sweden AB