Använd din personliga vision för att bli en visionär ledare 

av Dale Carnegie den 4 maj, 2017

Vi tänker oftast på en visionär ledare som någon som visar oss vilken väg vi ska gå, som motiverar, uppmuntrar och inspirerar oss. Ingångsbiljetten till att bli en visionär ledare, är att ha en tydlig vision för sig själv. Vi är snabba att ge kloka råd till andra, gärna sådana som vi inte själva förhåller oss till. Och det är i det läget som trovärdigheten sätts på spel.

Visioner behöver backas upp med mål 

Att ha en avsiktlig plan för vad du ska göra i ditt liv är en bra början. Det betyder att vi inte bara låter åren gå utan mål och riktning.

Vilket tidsperspektiv ska vi ha för att nå målen? Var börjar vi? Vi bortser från företagets visioner och koncentrerar oss på personliga visioner. Faktum är att om våra egna liv saknar struktur, hur tror vi då att vi ska kunna driva ett strukturerat ledarskap?

Vår framtidsvision ger oss en skiss över hur vi vill att vårt framtida liv ska se ut. Var vi kommer att bo, under vilka förhållanden, med vem, hur vi vill leva, vad kommer att motivera oss, roa oss och få oss att känna oss nöjda?

Definiera ditt eget varumärke

I arbetslivet lägger vi mycket tid, ansträngningar och pengar på att fastställa hur ett varumärke ska definieras för en ny verksamhet eller för en verksamhet som ska ändra riktning. Samma sak borde vi göra för oss själva. Om vi till exempel skaffar ett nytt hus, behöver vi fundera på var bästa läget för vårt hus är. Vilken stad, vilken del av staden och kanske till och med på vilken gata?

Vi behöver bestämma färgen på huset, hur det ska se ut på ut- och insidan, storlek på bostaden/trädgården, vad som ska finnas i huset, osv. Om vi går ner på den här detaljnivån blir hela övningen mer konkret och det är troligare att den blir verklighet, än om man tänker vagt ”jag vill ha ett trevligt hus”.

Om vi vill leva ”avsiktligt”, måste vi visualisera våra mål ner på konkret detaljnivå, för att göra processen så verklig som möjligt. Vi behöver blicka framåt och se framför oss hur vi vill leva. Vilken typ av person kommer jag att bli? Vilka är vi tillsammans med, hur kommer vi överens med dem och vad gör vi? Hur ser andra på oss och hur beter vi oss mot andra? Vilka erfarenheter och upplevelser har vi varit med om?

Hur vill DU att det ska se ut i framtiden?

Om vi skapar en helhetsbild för det som vi vill förverkliga, behöver vi också fundera på vilka delmål som kommer att bidra till att förverkliga våra visionsmål. När vi sätter mål som gäller arbetet, glömmer vi ofta bort oss själva. Vi som personer är mångfasetterade, så det borde även våra mål vara. Vi har en roll på jobbet, men också en roll i familjesammanhang –  som fru, make, son, dotter, pappa, mamma, bror, syster, osv. Vi har även mål för vår ekonomi, våra vänner, vår personliga utveckling och livsstil, som vi vill nå.

Hela poängen är att koppla samman dessa mål med vår personliga vision. Det är visionen som visar riktningen, men det är målen som transporterar oss längs vägen till förverkligandet av visionen. Vi måste ha en övergripande tidsram för visionen, men vi behöver ha milstolpar för målen också för att kunna se att vi följer tidsplanen.

”Du kan få allt du vill ha i livet, bara du hjälper andra att få det dom vill ha.”        

  - Zig Ziglar

Om vi vill vara visionära ledare för våra team, behöver vi ha förmågan att hjälpa personerna i teamet att förstå vad det är de vill. Första steget är att sopa framför sin egen dörr. När vi kan visa att vi har struktur och fokus i våra egna liv, kan vi få förtroendet att hjälpa andra att nå sina mål. Och först då kan du bli en äkta visionär ledare.

Hur leder du olika generationer på arbetsplatsen?

 

Som chef behöver du vara medveten om vad som motiverar 22-åringar så väl
som 36-och 57-åringar, här får du tipsen hur du gör.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2023 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram