Är en digital kultur nyckeln till framgång?

av Dale Carnegie den 3 juni, 2024

Tekniken påverkar våra dagliga liv på olika sätt och den växer i en exponentiell takt, särskilt inom generativ AI, naturlig språkbehandling (NLP), virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).

Arbetsmiljöer blir mer automatiserade och tekniskt beroende, vilket medför snabba förändringar på arbetsplatsen.

Som ett resultat behöver synen på kultur, som traditionellt kretsar kring värderingar, övertygelser och beteenden, nu också inkludera policyer, procedurer och bästa praxis för att använda digital teknik och hur det påverkar intressenter

Vad är digital kultur

En digital kultur som relaterar till arbetsplatsen, består av värderingar, övertygelser och beteenden som formas av exponering, anpassning och användning av teknik. Att bygga en stark digital kultur är bra i teorin, men utan förståelse av en gemensam verksamhetsdefinition är det risk för att teammedlemmar jobbar i olika riktningar. En avgörande fråga är: Vad är digital kultur? Denna kommer att vara unik för din organisation och är något ni behöver utveckla tillsammans.

Diskutera hur ni vill att den ska se ut i er organisation. Skriv ner, utmana, revidera tillsammans. Medarbetarna kommer redan att ha sina personliga synpunkter på teknik som påverkar hur de använder och interagerar med digitala verktyg på jobbet. Att inkludera dem i denna process kommer att öka acceptansen och underlätta implementeringsfasen av er digitala kultur.

Digital kultur är inget som utvecklas naturligt utan vägledning. Precis som du sätter din interpersonella kultur genom kontorspolicyer och initiativ, måste ledare och chefer fastställa praxis och förväntningar när det kommer till digitala verktyg. AI kommer att leda framtiden för er organisationskultur, vilket innebär att implementering av teknik är avgörande, men måste göras på ett sätt som beaktar organisationens och teammedlemmarnas behov på samma sätt som den specifika tekniken.

En stark digital kultur främjar kontinuerlig kompetensutveckling så att medarbetare kan känna sig trygga med att använda den teknik som deras företag vill ha och behöver. Starka digitala kulturer främjar också kreativitet och anpassningsförmåga när team använder nya verktyg och hittar nya sätt att närma sig gamla problem. En stark digital kultur förbättrar kommunikation, samarbete, effektivitet och smidighet, och kan vara ett sätt att skapa konkurrensfördelar, men bara om du kan utveckla en positiv syn på införande av ny teknik.

Varför är det viktigt att utveckla en digital kultur?

Vi lever redan i en ”digital kultur” – från smartphones och internet till robotassistenter och generativa chatbots. Som utövare behöver vi förstå att teknik i sig är neutral. Utan en affärsstrategi är möjligheten att tekniken leder till framgång lika stor som risken att den orsakar frustration, vilket i sin tur kan resultera i missade möjligheter och ineffektivitet för teamet. Och vi kan inte bara skylla misslyckanden på bristande träning i ”hårda” färdigheter heller.

Som framgår av figur 1 förstår majoriteten hur man använder sitt företags teknik, men nivån av tillfredsställelse eller tron på dess fördelar har en betydande inverkan på teamresultaten.

När det gäller högpresterande team har teknik en stödjande roll för deras framgång, och denna måste väljas och implementeras strategiskt utifrån rätt förutsättningar.

Så bygger vi en digital kultur som fungerar

När den digitala kulturen ska definieras behövs en plan, och att den genomförs, för att visa fördelarna med att använda digitala system. Tekniken i sig själv kommer inte att underlätta arbetet i teamet eller lösa teamdynamiken, eftersom ingenting inom våra organisationer sker i ett vakuum, men den kan definitivt vara ett värdefullt verktyg för framsteg, i rätt situationer. Här är några steg du kan ta för att komma i gång.

Ge utbildning och support. Varje medarbetare, från praktikanter till chefer, kommer att ha olika erfarenheter av och förståelse för teknik. Utbildning och utveckling spelar en avgörande roll för att främja en digital kultur som leder till högpresterande team. Utrusta dina team på lämpligt sätt med nödvändig kunskap genom att stärka både hårda och mjuka färdigheter hos din arbetsstyrka.

Bedöm behov. För att bygga en fungerande digital kultur måste ledare ta hänsyn till egenskaper och behov inom teamen. Medarbetare kommer att motsätta sig teknikförändringar mindre när de förstår hur användningen och förändringarna kan implementeras till deras fördel.

Utvärdera din nuvarande teknikanvändning och identifiera sedan var nya verktyg kan förbättra kommunikationen eller effektiviteten – men gör det med hjälp av medarbetarna. Tänk efter själv först, och dela sedan med andra varför dessa verktyg övervägs och hur de kan hjälpa till att uppnå det övergripande organisatoriska målet.

Bra ledare kommer att uppskatta ärlig feedback från alla som påverkas och vara villiga att ändra riktning vid behov. Skapa policyer och procedurer som medarbetare kan referera till och som speglar era teknikmål, och implementerar, inte ny teknik, utan en kollektiv förståelse av ”varför”.

Ta hjälp för att bygga din digitala kultur

Du behöver inte bygga din digitala kultur ensam. Oavsett om det handlar om att bli bättre på att hålla effektiva möten eller helt enkelt utveckla din ledarskapspotential, vill vi på Dale Carnegie bidra till att du leder ditt företag med framgång.

Navigera förändring: Traditionella och innovativa strategier

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB