Dags att genomföra det årliga medarbetarsamtalet?

av Fredrik Rosendahl den 22 maj, 2018

Får du och dina medarbetare ut maximal effekt av det?

Många upplever medarbetarsamtalet som både svårt och utmanande. Men det behöver inte vara så. Jag vill därför ge dig tre konkreta tips om hur du och dina medarbetare får värdefulla utvecklingssamtal.

Och det är precis det samtalet ska vara. Utvecklande. Därför är det viktigt att du har koll på dina medarbetares arbetsuppgifter, ansvarsområden och hur det har gått under året. Det här samtalet är också ett ypperligt tillfälle att stärka och bygga relationen till dina medarbetare.

Tre konkreta tips som ger dig värdefulla medarbetarsamtal

  1. Uppskattning, med BEVIS. Vilka är de goda beteenden/resultat du vill lyfta fram hos individen? I vilka specifika situationer såg du detta? Vad säger detta om individen som person? Vad innebär detta för värde för individen själv? Vad skapar detta beteende för värde för organisationen? Kommunicera dessa svar på ett genuint sätt och du får ordentligt genomslag som tar samtalet till en ny nivå. Ett exempel: ”Sofia, en styrka du har är att du är kreativ! Tänker på i torsdags när du kom med idén att vi skulle effektivisera vår arbetsmetodik genom att ersätta två steg i processen med en ny, smartare! Vinningen har redan börjat synas och med tiden kommer den ha stor inverkan på vår vardag. Är övertygad om att kreativiteten du har kommer att bidra starkt till en både roligare och effektivare vardag för dig själv, och samtidigt sporra hela avdelningen att hela tiden tänka nytt – vilket är helt avgörande för våra målsättningar.”
  2. Mål som både betryggar och triggar. Välj målsättningar på tre nivåer: ett trygghetsmål, ett realistiskt mål och ett genombrottsmål. Självklart lägger du som chef tid på att få personen att hitta vad som krävs för att nå det realistiska målet men också hur du kan hjälpa till för att leda personen mot sitt genombrottsmål. (Trygghetsmålet gäller för din egen beräkning/budget).
  3. ”Hamburgaren.” Inledningsvis ge uppskattning enligt ovan. Därefter hanterar du möjliga utvecklingsområden, där du är frikostig med dina egna misstag för att avdramatisera. Säkerställ att din roll främst handlar om att ställa mycket frågor istället för att ge direkta order, hjälp din kollega att i bästa möjliga mån själv hitta svaren. Avslutningsvis säkerställer du att korrigeringar och fokusområden kopplas till vad personen själv brinner för, i syfte att hitta glädjen i det framtida arbetet. Detta flöde och tre steg kan associeras till en hamburgare, dvs ”mjukt – hårt – mjukt”. Lätt att hålla i huvudet…

Utmaningen med medarbetarsamtal, förutom tiden, är förberedelserna. Att hitta bevisen som styrker de resultat du har sett och som motiverar de ansträngningar du vill se framöver. Just den delen att ge konstruktiv kritik är vi många som kan bli bättre på.

Ladda ner och läs innan nästa medarbetarsamtal

 

Låt dina medarbetare få veta att du ser deras styrkor och att de är viktiga för företaget. Konstruktiv återkoppling tar dina medarbetare närmare viktiga mål, både sina egna och företagets.

 

Fredrik Rosendahl

Dale Carnegieinstruktör och försäljningschef. Fredrik tror på värdet av att lära av varandra: ”Jag är övertygad om att vi alla kan lära oss nya saker från alla människor i vår omgivning, oavsett erfarenhet, kompetens eller titel”. Fredrik är kreativ, omtänksam samt en klimatskapare. Han drivs av att få människor att utifrån deras egen situation och egna förutsättningar göra saker de själva inte trott varit möjliga.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram