Ett effektivt samarbete – en avgörande framgångsfaktor

av Dale Carnegie den 13 oktober, 2017

När du har bra relationer och bra kommunikation med dina medarbetare är det enklare att samarbeta. Det gör också att du kan lära av andra på ett mer effektivt sätt. Och tillsammans med andra kan du nå resultat som inte går att åstadkomma på egen hand.

Men effektiva samarbeten och bra laganda är ingenting som uppstår av sig själv. Vad kan du göra redan idag för att börja skapa starkare relationer och bättre samarbeten? Här är några tips.

Få den andra personen att säga "Ja" så fort som möjligt

När du till exempel vill få någon att förstå din sida av saken, eller motivera en medarbetare till att nå ett mål, börja då inte att prata om de saker där ni har skilda åsikter. Börja med att betona de saker som ni är överens om. Tydliggör att ni strävar mot samma mål och att det enda som skiljer er åt är frågan om hur ni ska nå dit, inte syftet.

Få den andre att säga ”Ja” så snart som möjligt eftersom det är viktigt att ni kommer överens från början. Då blir de mer utmanande idéerna enklare att acceptera.

Visa ett genuint intresse för dina medarbetare

Oavsett vilka tillgångar ett företag har är det människorna som arbetar i företaget som gör det framgångsrikt. Dina medarbetare är med andra ord den viktigaste tillgången, och att lära känna dem borde därför vara din högsta prioritet. Så, visa dig inte bara intresserad när du behöver någonting. Det minskar förtroendet de har för dig – och även viljan att samarbeta och hjälpa till.

Om du vill skapa goda relationer måste du anstränga dig att göra saker för andra människor. Saker som kräver tid, energi, osjälviskhet och eftertanke. Det du investerar – det får du också tillbaka.

Le

Ett leende kostar ingenting, men det skapar mycket. Dessvärre glömmer vi ofta bort det. En av våra kursdeltagares utmaning var att hans samarbeten inte fungerade så bra som de borde. Han bestämde sig därför för att börja le mer. En enkel sak kan tyckas, men det han upptäckte var att, när han började le och visa ett genuint intresse för sina medarbetare, då blev det helt plötsligt lättare att hitta lösningar på problem, kollegor började komma till honom med frågor och hela teamets samarbete blev bättre.

Tidigare hade han upplevts som lite sur och tråkig, men när han började le, då blev han helt plötsligt mänsklig – och mycket trevligare att samarbeta med.

Relationer växer tack vare ett trevligt sätt och ett välkomnande leende. Och handlingar säger som bekant mer än ord. Och ett leende säger: ”Jag tycker om dig och jag blir glad när jag ser dig”.

Var en bra lyssnare

Om du vill vara en intressant person att prata med – var då en uppmärksam lyssnare. Uppmuntra dina medarbetare att prata om sig själva. Ställ frågor som andra tycker om att besvara. Och var närvarande. Låt inte dina egna tankar, mål och problem störa ditt fokus när du lyssnar på andra.

För att vara intressant behöver du själv visa dig intresserad. Att vara en bra lyssnare är en värdefull förmåga, som går att träna upp.

Prata utifrån den andra personens intressen

Om sanningen ska fram så tillbringar vi största delen av vår tid till att tänka på oss själva. Varför inte skapa starka relationer med dina medarbetare genom att sätta dina egna funderingar åt sidan och prata om vad de är intresserade av för en stund? Vad väcker deras engagemang? Vilka är deras mål?

Förutom att du lär känna dina medarbetare bättre så få du reda på vad de motiveras av, vilket gör att du kan engagera och motivera dem på ett mer personligt och effektivt sätt.

Få den andra personen att känna sig betydelsefull - och gör det uppriktigt

Vi vill alla känna att vi är betydelsefulla och att andra ska se vårt rätta värde. Placera därför dina medarbetare i centrum. Ge dem din fulla uppmärksamhet och visa att du bryr dig om dem. Ge uppskattning, var närvarande och lyhörd – utan att vilja ha någonting i gengäld.

Genom att visa att du uppskattar det dina medarbetare bidrar med stärker du inte bara deras självförtroende. Du skapar även förtroende och en mer öppen kommunikation, vilket leder till bättre samarbeten.

Kommunicera som ett proffs

Hur kan jag kommunicera med olika personligheter för att få alla med mig? Hur hanterar jag konflikter på bästa sätt? Hur kan jag få alla att jobba mot samma mål? Hur får jag mina medarbetare att känna engagemang och arbetsglädje? Vill du ha verktyg för att skapa laganda och få andra att göra det där lilla extra?

Vårt ledarskapsprogram Kommunikation och ledarskap är för dig som vill bli en modigare och tydligare medarbetare och chef och som vill bli expert på att kommunicera på ett sådant sätt som bygger professionella personliga relationer i alla led och att presentera dina idéer på ett vinnande sätt i din vardag.

Motivera olika personer i olika skeden

Som chef behöver du veta vad som motiverar och engagerar
olika personligheter och åldrar.

© 2023 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram