Få andra att känna sig uppskattade för vilka de är – inte för vad de gör

av Dale Carnegie den 5 mars, 2019

Engagemang är ett hett ämne i många av dagens organisationer, och inte utan anledning. Undersökningar visar om och om igen att företag med höga engagemangsnivåer presterar bättre än andra organisationer inom de flesta nyckelområden.

Många organisationer talar om att medarbetarengagemanget behöver öka, men få gör konkreta saker för att verkligen öka engagemanget. Vad är det då som gör oss engagerade? Resurser, motivation och relationer är viktiga för engagemanget, men för att känna dig uppriktigt och aktivt engagerad krävs det något mer. Det som oftast skapar engagemang, inte bara det som bara engagerar dig direkt utan också fortsätter att engagera dig på lång sikt, är det som får dig att känna dig värdefull.

Enligt en undersökning av Dale Carnegie Training är det just känslan av att vara värdefull som är den främsta drivkraften för engagemanget på jobbet. Resurser, motivation och relationer är alla viktiga ingredienser, men den viktigaste faktorn som får oss att känna oss värdefulla, är att få uppskattning för vilka vi är, inte bara för vad vi gör.

För att kunna utvecklas och bidra på bästa sätt behöver vi känna samhörighet med andra, personer som får oss att känna att vi är viktiga. Här är några kännetecken du ska leta efter om du vill skapa mer engagemang på jobbet:

Människor uppskattas för sin äkthet

Det finns personer som kan få dig att känna dig uppskattad under en begränsad tid. Det kan vara på grund av din befattning eller tack vare något du har gjort eller sagt. Men den känslan varar sällan någon längre tid, eftersom det kan vara svårt att hela tiden leva upp till andras förväntan eller krav. För att skapa ett långsiktigt engagemang – skapa en arbetsmiljö som tillåter människor att vara sig själva och får uppskattning för den man är.

Utveckling och förbättring stärker din identitet

Utveckling i arbetet ska inte bara handla om att lära sig nya färdigheter och tekniker, eller att få coachning och utbildning. De färdigheter du utvecklar ska även stärka dig som människa, din unika stil och dina styrkor, vilket gör att du kan använda dina färdigheter för att inspirera, entusiasmera, stärka och engagera både dig själv och andra.

En bra arbetskultur smittar av sig

När vi upplever att vi är uppskattade på arbetsplatsen, en plats där vi trots allt tillbringar en stor del av våra liv, får vi ny energi och motivation. Vi vill umgås och arbeta med människor som får oss att känna oss värdefulla. Ett tecken på att du har en sund arbetsplats är när era kunder tycker att: ”Era produkter och er service är riktigt bra, men det jag verkligen gillar är människorna och sammanhållningen ni har. När jag har haft kontakt med eller träffat någon eller några från ert företag får jag alltid en go´ känsla.”

Vad gör du för att få människor att känna sig uppskattade för vilka de är, inte bara för vad de gör?

Höj ribban genom att coacha dina medarbetare

"Här vill vi att vi ska mixas med varandra"

Personer som jobbar på olika ställen och har olika förutsättningar kräver vilket ledarskap? Hur vet vi vilket ledarskap som passar just den personen? Berit Friman, VD Dale Carnegie och Julia Kronlund, VD på Sevan AB diskuterar olika typer av ledarskap anpassat efter olika situationer.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB