Född som ledare?

av Dale Carnegie den 8 november, 2020

Vem är den första personen du tänker på när du hör uttrycket ”född som ledare”? Obama? Jeanne D’Arc? Din egen chef? De har visserligen visat sig vara goda ledare, men var de födda på det viset? Och betyder det i så fall att de som inte är födda till ledare, aldrig kan bli lika bra?

Hittar ingen ledar-gen

Efter många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med ledare, till exempel genom ledarskapsprogrammet Kommunikation och ledarskap, blir vi fortfarande positivt överraskade av hur mycket en person kan ändra på sitt sätt att framträda, sina vanor och målfokus under loppet av 12 veckor, vilket bidrar till att förbättra både personliga och yrkesmässiga resultat.

När du tänker på personer som du anser är födda som ledare, hur mycket vet du om deras bakgrund och historia? Kanske utvecklade de ledarskapsförmågan i ung ålder, till exempel genom att efterlikna någon i umgängeskretsen eller familjen, eller hamnade i en situation som tvingade dem att ta ledningen, att bli ledare? Forskare har länge försökt att identifiera en ”ledar-gen”, som skulle visa att det faktiskt finns personer som är ”födda att vara ledare”, men detta har varit svårt att hitta bevis för.

Vi tror att alla har potential att uppfattas som naturliga ledare inför nya bekantskaper, även om det för vissa faller sig mer naturligt än för andra.

Vad kännetecknar den naturliga ledaren?

Vi gör ett tankeexperiment, där vi analyserar den naturbegåvade ledaren, för att se vilka egenskaper och kännetecken han eller hon har. Det finns otaliga sätt att göra detta på, och vi sammanfattar de egenskaper som vi kopplar ihop med den naturbegåvade ledaren, i sex punkter enligt nedan. Om detta är vad skickliga ledare ”består ” av och om dessa egenskaper är möjliga att träna upp, så kan vi alla bli skickliga ledare i teorin, och därmed framstå som vi är födda som ledare inför personer som inte känner till vår bakgrund.

1. Är modig

Vågar ta risker, erkänner sina egna fel och svagheter, och ger andra utmaningar. Att det är möjligt att bli modigare är det ingen tvekan om. Det handlar till stor del om att utmana sig själv, lära sig att ha perspektiv på saker, få positiv bekräftelse och på så sätt bygga upp sin självtillit. Det är något vi fokuserar mycket på i ledarskapsträningar hos Dale Carnegie, genom att ledarna blir tvungna att hålla presentationer inför de andra deltagarna.

Många tycker att det är jobbigt i början, men genom att utmana sig själva upprepade gånger, känner de sig kontinuerligt tryggare. Detta är bara ett av många exempel där vi behöver vara modiga, men mycket av samma principer gäller i de flesta situationer. Mod handlar inte om att aldrig vara rädd eller nervös, utan om att hantera rädslan på ett sunt vis och våga gå utanför komfortzonen när det är nödvändigt.

2. Har integritet

Principfast och ärlig, både mot sig själv och andra Att vara sann mot sig själv och andra, och agera på ett moraliskt och etiskt sätt, är något många sätter i samband med personlighet, men även personlighetsdrag kan förändras över tid. Ledare med integritet, som andra lyssnar på och som medarbetare vill jobba åt, är pålitliga.

De säger vad de menar och menar det de säger. Det går att lita på dem och på att de agerar enligt sina egna värderingar, och skapar trygghet, förtroende och förutsägbarhet. Varken kunder eller medarbetare behöver oroa sig för att de är oärliga mot sig själva eller andra. Och gör de ett misstag, som vi alla gör ibland, står de för det och vågar medge det. De ”walk the talk”.

3. Är strategisk

Förmåga att se möjligheter, vara analytisk, arbeta strukturerat och behålla fokus. Att vara strategisk kan innebära många olika saker. Ur vårt perspektiv betyder det att vara en ledare som klarar av att tänka långsiktigt, kartlägga och analysera inre och yttre faktorer som påverkar företaget och konkurrenssituationen, och att arbeta strukturerat med att nå mål.

En ledare som är nyfiken och därför har förmågan att se och förstå vad som kommer att hända, innan det sker. Det kan vara krävande att klara av att se förbi de närmaste utmaningarna som du och företaget står inför, och struktur är en punkt som ledare i våra program återkommer till som en av de största utmaningarna. Vi som arbetar hos Dale Carnegie använder själva de tekniker som vi lär ut till våra kunder, både när vi sätter SMART:a mål och när vi vill lyfta blicken för att se var och vem vi vill vara i framtiden.

4. Bra på att kommunicera

Är tydlig, bra på att lyssna, har en stark image och är övertygande. Kommunikation är ett otroligt komplext och intressant tema, som påverkar alla människor, varje dag. För ledare handlar effektiv kommunikation om att vara bra på att lyssna, förstå sina medarbetare och kunder, förmedla komplexa idéer och koncept på ett enkelt och tydligt sätt, kommunicera trygghet och integritet både verbalt och fysiskt, samt mycket mer.

Det är inte en tillfällighet att ett av våra största fokusområden när vi jobbar med ledare, är just kommunikation. I programmet ”Strategiska presentationer” får deltagare fortlöpande återkoppling medan de håller en presentation, och analyserar sig själva på video efteråt, så att de snabbt kan göra ändringar för att bli mer övertygande. I varje program, utan undantag, blir personer uppmärksamma på och överraskade av sina egna ovanor, som hindrar dem att kommunicera effektivt. Dessa ovanor tränas bort genom ökat medvetande och praktisk träning, samtidigt som de delar som fungerar bra, förstärks.

5. Är en lagspelare

Förmåga att motivera och göra andra bra. Det sägs att en ledare endast är så bra som sina medarbetare. En ledare behöver därför vara en lagspelare, som får medlemmarna i sitt team att prestera så bra de kan. För att lyckas med det behöver hon eller han bidra till att skapa en miljö som baseras på förtroende, öppenhet och samarbete, där var och en i teamet värderas utifrån sina insatser och för vem de är.

Alla behöver förstå sin egen del i pusslet, vara med och utforma företagets vision och strategi, och känna ett stort ägarskap. Engagerade medarbetare gör sitt yttersta, inte bara för att nå egna resultat, utan bidrar också i hög grad till företagets resultat. Detta kräver olika färdigheter av ledaren, bland annat integritet, bra kommunikation och en strategisk tankegång, men också en förståelse av gruppdynamik och hur relationer skapas och förstärks.

6. Har god förmåga att gå till handling

Är handlingskraftig när det behövs och fullföljer uppgifter. En ledare mäts ofta utifrån resultat, men vår förmåga att gå till handling är till stor del ett resultat av de ledaregenskaper som nämns ovan. Det kräver att vi sätter SMART:a mål, arbetar strategiskt och strukturerat, får med oss andra genom bra kommunikation, och att vi är modiga nog att fatta svåra beslut och utmana oss själv och andra.

Alla kan bli ledare

Även om vissa av egenskaperna överlappar varandra, spelar det inte någon roll i det här sammanhanget, och du får gärna ge förslag på andra sätt att dela upp det på eller punkter som saknas. Poängen är att även om det kräver både en brinnande önskan, stöd från andra, och hårt arbete över tid, är vi övertygade om att ovanstående egenskaper är möjliga att utveckla och förbättra.

Troligtvis är ingen av oss född till ledare, men det är fullt möjligt att framstå som att du är det.

"...det jag lärde mig var att mod är en muskel som går att träna upp, det är inte omvärlden som blir lättare, det är du som blir starkare."

Berit Friman, VD Dale Carnegie Sverige och Erica Berg, försäljningschef på Svenska Mäklarhuset diskuterar temat ”Att vara närvarande” som chef och person.

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram