För mycket uppoffringar eller för mycket egenintresse?

av Dale Carnegie den 15 mars, 2018

Bra samarbete skulle kunna innebära att 1 + 1 = 3. Men för att få den positiva effekten behöver vi kompromissa. Oavsett om det gäller saker på arbetet eller hemma, kan samarbete ibland kännas som en dragkamp mellan dina egna och andras behov.

Johan är medlem i ett säljteam som under de senaste två åren varit självständigt och självgående. Deras teamledare citerar ofta talesättet, “Om du vill göra något snabbt, gör det själv. Om du vill göra något som varar, gör det tillsammans.” På teamledarens skärmsläckare står det också: ”Stora framgångar skapas oftast genom stora uppoffringar och är aldrig resultatet av själviskhet.”Napoleon Hill

Citaten stämmer bra överens med Johans värderingar, men han vet att han skulle kunna sälja mer om han inte deltog i så många möten, inte var tvungen att lägga så mycket tid på företagets CRM-system och för tillfället var en hjälpande och introducerande hand åt en ny kollega. Han tänker ibland att människans självbevarelsedrift är medfödd och känner sig frustrerad av den konflikt han känner mellan att lägga tid och energi på att hjälpa andra och att låta sina egna intressen och aktiviteter gå i första hand.

Hitta rätt balans.

Känner du också ibland att det är svårt att få balans mellan allt det du ger och det du skulle behöva få ut av dina olika samarbeten? Gör en check med hjälp av The Four Way Test*.

Det här är frågeställningarna för The Four Way Test:

 1. Är det SANT?
  För att få balans mellan uppoffringar och egenintresse i samarbete med andra, är ärlighet viktigt. Det är inte alltid så enkelt, eftersom människor har olika sätt att uttrycka sina behov. Vissa överdramatiserar sina egna behov. Andra uttrycker sina behov indirekt genom andra eller låter andra bana väg för dem. Somliga är osäkra på vad det är de behöver. För att avgöra hur mycket vi ska ge och vad vi vill skydda behöver vi göra en uppriktig utvärdering av situationen.
 2. Är det RÄTTVIST för alla inblandade?
  Rättvisa innebär att inte ge någon oberättigade fördelar framför någon annan. Det betyder inte att det alltid är exakt jämställt. Men ett sunt samarbete innebär att alla parter måste bidra uppriktigt och med integritet. Och att vi visar samma respekt och ger samma fördelar till alla som är involverade i samarbetet.
 3. Skapar det EMOTIONELLT VÄRDE och STÄRKER RELATIONER?
  Nästa viktiga ingrediens för att avgöra om det är ett bra samarbete, är att utvärdera om det ger ett socialt och/eller emotionellt kapital. Uppoffringar kan vissa gånger fördjupa ett förtroende, men andra gånger leda till ogillande eller att någon hamnar i en beroendeställning. En portion egenintresse kan hjälpa till att sätta lämpliga gränser i en relation, men ibland kan det också ses som själviskt.
 4. Är det FÖRDELAKTIGT för alla inblandade?
  Ett samarbete ska i slutänden bli bra för alla. Det kanske inte känns bra eller ger bra kortsiktiga resultat för alla; men det bör slutligen resultera i positiva resultat för samtliga. Alla samarbetsparter har troligen olika uppfattningar om vad som är bra, men varje part måste göra sitt bästa för att urskilja om det på lång sikt är bra för alla eller inte.

Åt vilket håll lutar det för dig – för mycket uppoffringar eller för mycket egenintresse?

*”The Four Way Test” togs fram 1930 av Herbert Taylor och används fortfarande globalt av Rotary International. Rotary är ett av världens största nätverk för affärsfolk och välgörenhet, genom att dela sitt kontaktnät från olika yrkeskategorier, i skilda globala och lokala utvecklingsprojekt. 

 

Coachingtips för ledare

Hjälp dina medarbetare att utvecklas och förbättra sina resultat – bli deras coach!

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram