Här är 5 frågor chefer som alltid vet bäst borde ställa till sig själva

av Dale Carnegie den 1 november, 2019

Shinya Katanozaka, President i ANA Holdings, kom på en lysande idé. Att låta passagerare på flyget beställa frukost, lunch och middag när det passade dem bäst. Undersökningar visade att passagerarna tyckte samma sak. Vad Katanozaka inte hade tänkt på, var att de flesta passagerare skulle beställa en måltid direkt efter starten, vilket skulle göra det omöjligt att uppfylla önskemålen. Så idén blev snabbt lagd till handlingarna.

Här handlade det inte om att det saknades vilja eller mod att våga prova nya saker för att utmärka sig. Modet och motivationen i det här fallet var exemplariskt.  Här handlade det om att ingen av Katanozakas kollegor ville vara den som frågade efter vilka effekter och konsekvenser ett sådant beslut skulle innebära. Ett ifrågasättande som enbart kunde leda till nederlag.

För dynamiska och drivande ledare gäller ofta “resultat till vilket pris som helst”- dynamiken och är en del av deras personlighet. De är mentalt starka, övertygande, disciplinerade, jobbar hårt, tolererar inte svaghet, tuffa, mästrande och det kan vara svårt att veta hur man ska bemöta dem.

Känner du igen dig?

Du förespråkar enträget dina egna åsikter, du är en skicklig debattör och du är bra på att få andra med dig på tåget. Och det är just de sakerna som gjort att du lyckats så bra så här långt, eller hur? Varför ändra på något som fungerar?

Det är i det här läget vi skapar problem för oss själva. Vi har gjort det tydligt för andra att de ska lyssna på oss när vi pratar, att de ska förstå hur smarta vi är och att det är vi som vet bäst.

Vi har inte alltid full insikt om en situation eller tillräckligt med fakta om hur det fungerar i verkligheten, för att kunna ta ett bra beslut. Om människorna omkring oss inte har förtroende för oss, inte vågar komma med idéer eller säga sin åsikt, i rädsla för att bli “tillplattade,” så kommer vi längre och längre bort från varandra.

Lyssna på och lyssna in den andra personen.

När du känner att någon som rapporterar till dig tvekar eller är återhållsam, gå inte direkt in i “stridsläge” för att undanröja tvivel och övertyga personen om att det du säger är rätt. Lyssna istället på vad personen har att säga. Avfärda inte deras idé, utan säg “tack, det du säger är viktigt och jag vill fundera vidare på din idé, vi behöver prata mer om det här.”

De första gångerna kommer det troligen att vara jobbigt. Personer som är vana att jobba i högt tempo vill ha snabba beslut, inga lösa trådar, inget som är oavslutat, de vill ha ordning och reda. Deras arbetsbelastning är hög, eftersom tidshantering inte är deras starka sida och de har svårt att prioritera. Då tycker de att det är slöseri med värdefull tid att ta extra tid till att lyssna på sina kollegor.

För många chefer är förmågan att lyssna på och och lyssna in andra, en ny färdighet de behöver lära sig och det kommer att ta tid innan det slår igenom. Ett tips är att sakta ner på farten. Att ge personen framför dig 100 procent av din uppmärksamhet. Att verkligen lyssna och känna in vad som verkligen menas. Att stänga av allt i bakgrunden som kan störa kommunikationen. Vi behöver lyssna på vad personen har att säga om vi är uppriktigt intresserade av att ta reda på andras åsikter, rädslor och funderingar.

Förbättringen kommer inte av sig själv.

Vi har skapat en uppfattning om att vi aldrig lyssnar, att vi går fram som ångvältar, att vi driver saker oavsett förutsättningar och verklighetsförankring och att vi aldrig tar till oss avvikande åsikter. Den här uppfattningen kan vi inte förändra på en dag. Det kräver månader av målfokuserat arbete. Den här förändringen behövs dels för att kunna använda relationskapitalet– medarbetarnas kunskaper, idéer och åsikter – på bästa sätt. Och dels för vår egen professionella personliga utveckling. Vi behöver större  ödmjukhet och medvetenhet när det gäller förmågan att värdera våra egna erfarenheter.

 

5 frågor du borde ställa till dig själv för en mer empatisk kommunikation

1.    Titta runt dig, omger du dig själv med “ja-sägare”?

2.    Är du den sista som får höra dåliga nyheter?

3.    Är du konstant ”på” och till och med i “stridsläge,” oavsett vilket område det gäller?

4.    Svarar du genast när du hör något som du inte håller med om?

5.    Kan andra bidra till att slutresultatet blir ännu bättre, eller litar du bara på ditt eget omdöme och erfarenhet?

Vad behöver DU göra för att skapa en sund och engagerande kultur?

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram