Hur ”jobb-bästisar” kan öka engagemanget hos medarbetare

av Dale Carnegie den 26 maj, 2023

Har du en fikakompis eller pausbästis? En ”extraförälder” på jobbet? Med andra ord, har du vänner på jobbet?

Vänskap har i allmänhet många fördelar. Faktum är att Maslows behovstrappa visar oss att ”kärlek/tillhörighet” är en viktig del av vår existens. Vi längtar efter skydd av grupper och knyter an till andra för att gå från att överleva till att trivas.

En studie bland tonårspojkar visade att de som saknade nära vänskap (höll sina hemligheter inombords och försökte reda ut saker på egen hand) hade depression i större utsträckning. Även den fysiska hälsan påverkas av vänskap.

En studie bland svenska män visade minskade frekvenser av kranskärlssjukdom hos män med stark ”social integration” och ”emotionell anknytning.”

Nyttan med vänskap gäller även på kontoret.

Fördelarna med att ha vänner på jobbet

Gallups data från 2022 är tydlig – arbetsvänner betyder mer än någonsin. Stress från pandemin och distansarbete skapade stora påfrestningar i våra personliga och professionella liv, och det var många som förlitade sig på (och gör det fortfarande) stödet från sina arbetsvänner.

Vänskap på jobbet ökar:

  • Glädjen: Att vara runt våra vänner gör oss inte bara gladare, utan de hjälper oss också att stressa ner genom att lyssna när vi behöver ventilera oss.
  • Produktiviteten: 57 % av anställda i Storbritannien säger att det ökar produktiviteten och kreativiteten att ha en vän på jobbet.
  • Samarbeten: Vänskap gör det lättare att dela idéer och få stöd från grupper, vilket förbättrar beslutsfattandet i teamen.
  • Antal som stannar: 66 % av medarbetare med fler än sex arbetsvänner uppger att de gillar sitt företag, jämfört med bara 24 % av de som inte har några arbetsvänner.
  • Tryggheten: Att uppleva vänskap på arbetsplatsen kan öka den fysiska och psykiska tryggheten för teammedlemmar.

Hur vi utvecklar vänskap på arbetsplatsen

Det kan vara svårt att veta hur man skaffar vänner på jobbet och Dale Carnegie kände till många av hemligheterna med att få vänner (han skrev boken ”Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning” om det). Dale påminner oss om att det kan vara lika enkelt att skaffa vänner som att komma ihåg någons namn

Han säger också: ”Du kan få fler vänner på två månader genom att bli intresserad av andra människor än du kan på två år genom att försöka få andra människor intresserade av dig.” Ställ frågor och lär känna människor. När du öppnar dig för dem, uppmuntrar du dem att öppna sig för dig.

Vad ledare kan göra för att uppmuntra vänskap på arbetsplatsen

När det gäller att engagera medarbetare på arbetsplatsen är det viktigt att aktivt uppmuntra vänskap och enligt Gallup står chefen för 70 % av variationerna i engagemang inom ett team. Det betyder att det är upp till ledare att skapa möjligheter för vänskap att starta och blomstra.

  • Visa i stället för att berätta

Chefer och ledare behöver leda genom att göra. Gör dina arbetskamraters vänskap synliga för andra eller nämn goda egenskaper hos dina arbetskamrater som kan behöva hjälp med att få vänner.

  • Ge i uppdrag att vara en kompis

Ge en medarbetare i uppdrag att bli en arbetskompis som fungerar som mentor för en nyanställd. På så sätt bidrar du till att skapa en personlig koppling mellan arbetstagaren och företaget. Hos t ex Microsoft, fann de att 97 % av de anställda som träffade en kompis åtta gånger under de första nittio dagarna på jobbet sa att de snabbare kunde börja prestera.

  • Genomför personliga möten på plats

Medarbetare tillbringar upp till en tredjedel av sitt liv på jobbet. Använd en del av den tiden för att uppmuntra till eller till och med bygga vänskap. Prova att boka in tider för träffar med kollegor eller sociala evenemang där teammedlemmar kan träffas.

  • Stötta personlig utveckling

Vissa människor är helt enkelt inte bekväma med eller har inte lätt att få vänner på arbetsplatsen. Att stödja dessa medarbetare innebär att investera i personlig utveckling. Personlig utveckling kan hjälpa människor att tänja på sina bekvämlighetszoner och få fler arbetskamrater.

Att ha vänner på jobbet är viktigt för både framgång och engagemang. Vårda dina egna vänskapsband och uppmuntra andra att skaffa vänner på jobbet, det kommer ditt företag att få stor nytta av.

Ödmjuka ledare tar fram det bästa hos sina medarbetare

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB