Jag är introvert. Vad är du?

av Greg Story den 30 mars, 2017

Det tog lång tid för mig att inse att jag faktiskt är introvert. Personer som känner mig skrattar nog när de läser det, just för att det verkar så osannolikt. Ja, jag är mycket utåtriktad, men bara när jag måste vara det. Och visst, jag deltar i otaliga nätverkssammanhang och träffar många kända affärsprofiler, men då gäller det arbete, och inte hur jag är som privatperson. Jag är bra på att småprata med andra, men jag var tvungen att lära mig det. Som introvert, är det oerhört energislukande att vara så utåtriktad.

Jag har inte tänkt på mig själv som introvert, snarare som en ensamvarg. Jag var enda barnet och ofta ute i skog och mark – höll mig för mig själv, var självständig, självmedveten och självmotiverande. När jag insåg att jag var introvert, började jag att se saker på ett annat sätt. Jag gav mig själv lite utrymme, och började planera användandet av min energi i sociala sammanhang

Det förändrade också min syn på hur man kan få alla i en organisation att jobba bra tillsammans. Finns det mer potential än vad man kan se? Varför kan inte vi som grupp vara mer kreativa, överträffa och gå förbi våra konkurrenter? Kan vi förvänta oss att komma dit vi behöver vara genom att fortsätta göra det vi har gjort hela tiden? Finns det interna frågor som vi behöver titta mera på? Använder vi hela vår styrka?

Hur tar vi fram ALLA medarbetares idéer?

Är det möjligt att vårt nuvarande ledarskap hindrar potentiella idéer att komma fram? Tar vi fram teamets hela potential? Mångfald är viktigt för att skapa kreativitet och för att kunna se saker från olika vinklar. Ser vi som ledare förbi människor i våra team, missar vi oupptäckta förmågor?

De introverta i teamet gör inget väsen av sig under brainstormingsmöten. De låter de extroverta lägga fram sina idéer och driva diskussioner. Konsekvensen blir att vi inte får fram allas idéer. Att ta plats och höras, innebär inte att vara smartast och mest insiktsfull, men oftast är det samma personer som dominerar mötena. Med tiden får vi ett ganska smalt utbud av idéer, som kommer från endast ett fåtal personer. Hur tar vi då fram fulla potentialen hos introverta personer?

Fel teknik

Vi använder fel teknik för att få fram bra idéer och innovationer. Vi erbjuder en miljö som hindrar kreativiteten för delar av gruppen. Ett exempel: ”Ok, låt oss höra några idéer”, säger mötesledaren och skriver ner idéerna som flyger genom rummet under brainstormingen, på tavlan.

Vissa personer är skickliga på den här typen av uppgifter, att låta idéer flöda fritt och kan snabbt spotta ur sig det som kommer till dem i tanken.

Eftertänksamma personer arbetar mer med sina idéer och vänder och vrider på dem innan de vill släppa dem ifrån sig. De blyga i rummet blir helt utestängda, eftersom de aldrig kommer in i idéprocessen. Det betyder att vi stänger många ute. Finns det något bättre sätt vi kan använda?

Skriv ner dina idéer

Att be alla skriva ner det de tänker är ett bra sätt för att få fram idéer. Ingen kan ta över rummet, och alla får möjlighet att i lugn och ro skriva ned sina tankegångar.
Utse enskilda individers idéer och skriv dem på tavlan, så att alla kan följa idéerna. Det är ett bra sätt att få med introverta, de behöver inte gömma sig, för de har skrivit ner något och är inte generade över att inte ha bidragit.

Ge inte någon en direkt uppmaning att komma med en idé. Det känns för konfronterande för en introvert. De tänker ”tänk om min idé inte är bra” eller ”gör jag bort mig nu”, eller ”tänk om dom skrattar åt mig”, osv, och blir ställda. Fråga istället vad de har skrivit ner. Då kommer du få fler och bättre svar.

Skicka ut agendan i förväg

Att skicka ut en detaljerad dagordning före mötet är också ett bra sätt att få fram idéer. Att se problemet i ett sammanhang underlättar, och också att få veta lite mer om vad övningen går ut på. Om agendan skickas ut i god tid innan mötet, får alla en möjlighet att fundera. Extroverta behöver troligen inte så mycket tid, för de har oftast bestämda åsikter om det mesta, men introverta kommer att uppskatta att få lite andrum.

Att kläcka bra idéer tar tid

Försök att ha möten för brainstorming tidigt på dagen. De flesta av oss tänker bättre på förmiddagen än på eftermiddagen. Det går bra att dela upp mötet på flera tillfällen, och ger kanske mer genomtänkta idéer, om de fått mogna lite. Att ta paus i idékläckandet kan också vara effektivt. Det kan vara jobbigt att koncentrera sig under en längre tid, så det kan vara smart att låta hjärnan vila lite för att få bättre idéer.

Arbete i små grupper kan också vara en bra idé för att ge alla en möjlighet att komma till tals. Med en facilitator i varje liten grupp, ökar deltagandet i gruppen även bland de blyga teammedlemmarna. Ge tillräckligt med tid för att alla ska hinna processa sina idéer.

"Dumma" idéer kan bli smarta lösningar

Kritisera absolut inte någons idé under brainstormingen. Snarare tvärt om, säg ”tack”, eller  ”mer”, utan att värdera idén. I det här första skedet vill vi ha så många galna idéer som vi kan få. Den enes udda idé kanske väcker en strålande idé hos någon annan.

Planera – för att få ut så mycket som möjligt av dina idémöten. Ge introverta, blyga och tillbakadragna en möjlighet att vara innovativa idésprutor på sina egna villkor. Ta fram ett hav av idéer, och plocka sedan ut de bästa. Alla idéer är viktiga!

Ökat medarbetarengagemang

Att det finns ett starkt samband mellan medarbetarengagemang och ett företags resultat vet vi, men visste du att relationen till den närmsta chefen är avgörande för en medarbetares engagemang?

© 2024 DC Training Sweden AB