Jag detaljstyr väl inte, eller…?

av Dale Carnegie den 22 november, 2022

Chefer som detaljstyr hyser sällan ovilja mot personen eller vill något illa. De ger inte sina medarbetare ogrundade negativa omdömen eller förlöjligar dem inför andra. De flesta chefer som detaljstyr är inte ens medvetna om att de gör det, eftersom det kan verka oskyldigt, som till exempel när…

…en chef motvilligt överlåter ett projekt till en medarbetare. En dag eller två in i projektet frågar chefen efter en rapport om hur det går. Chefen nöjer sig inte med ”det går bra.” Han eller hon vill veta allt som har gjorts fram till dess. Medarbetaren lägger extra tid på att gå igenom arbetet och chefen låter projektet fortsätta.

Chefen är dock inte nöjd med sättet som medarbetaren arbetar på och ber att få bli inkluderad i all kommunikation gällande projektet framöver. När ett beslut behöver tas, kliver chefen in och insisterar på att vara den som fattar det. När projektet är genomfört, gör chefen en bedömning av arbetet och korrigerar misstagen utan att kommunicera sina ändringar eller lösningar till medarbetaren.

Ovanstående är några exempel på detaljstyrning och vi går vidare till varför det här beteendet till största delen har negativ inverkan på medarbetares motivation och engagemang.

Är detaljstyrning ett problem?

Ja, detaljstyrning på arbetet är definitivt problematiskt, eftersom det påverkar hur medarbetare känner och deras prestationer. Att detaljstyra innebär också att ledaren eller chefen tar på sig uppgifter utöver sina normala och kan snabbt leda till för stor arbetsbelastning, frustration och/eller utbrändhet. Detta gäller oavsett om arbetet utförs på plats eller på distans.

Att detaljstyrning är ett problem har vi känt till sedan 1998, när Harry Chambers publicerade My Way or the Highway: The Micromanagement Survival Guide. En studie som hänvisas till i texten, visade följande resultat bland medarbetare och chefer som rapporterade om detaljstyrning:

 • Icke-chefer:
  67% uppger att de tidigare blivit detaljstyrda, och 37% av dessa svarar att de är det just nu.
 • Chefer:
  71% säger att de tidigare blivit detaljstyrda, och 27% av dessa svarar att de är det i nuläget.

Distansarbete har ökat problemen med detaljstyrning. Det professionella nätverket Blind frågade 2300 medarbetare om de hade blivit mer eller mindre detaljstyrda sedan pandemin och 42% sa att det ökat. I en undersökning av Track Time 24, rapporteras att nästan hälften (48%) av medarbetarna tycker att förtroende från ledning har minskat och 20% av medarbetarna uppger detaljstyrning som den mest stressande aspekten med att jobba hemifrån. I GoodHires undersökning med 3000 medarbetare, uppges detaljstyrande vara den främsta egenskapen som gör att en chef uppfattas som dålig.

Negativa effekter av detaljstyrning

Detaljstyrning gagnar varken medarbetare, chefer, företag eller kunder. Medarbetares tro på sig själva och sina förmågor minskar, vilket kan leda till minskat medarbetarengagemang. Chefer kan bli utbrända och företaget får hantera en ökad personalomsättning. Forbes uppger att 69% av medarbetare funderar på att byta jobb på grund av detaljstyrning och 36% har redan bytt. Resultatet blir att kunder blir missnöjda med företagets tjänster.

Hur upptäcker vi om vi detaljstyr andra?

Har du sagt eller tänkt något av följande?

 • Jag tycker bara om att veta vad som händer.
 • Jag har varit här längre så jag vet bättre hur man gör det där.
 • Jag önskar att jag kunde lita på att de gör det riktigt.
 • Jag är rädd att de gör fel och förstör projektet.
 • Jag vill helst inte lämna ifrån mig det här projektet, men det verkar som att jag måste göra det.

Att tänka i dessa banor kan vara tecken på att en chef detaljstyr eller är på väg att göra det. Men ofta är det inte chefens ledarstil i sig som leder till detaljstyrning. Bredare organisatoriska processer och strukturer behöver analyseras för att se om förfarandet med detaljstyrning omedvetet är ”inbakat” i dessa.

4 Steg som hjälper oss att sluta detaljstyra

 1. Öka förtroendet för dina medarbetare
  Chefer som inte ser sina medarbetare sitta vid sina datorer och jobba flitigt några skrivbord bort, kan ha svårt att lita på att de anstränger sig tillräckligt mycket när de jobbar hemifrån. Genom att generellt öka förtroendet för sina medarbetare, blir chefer mindre ”frestade” att ständigt ha kontroll.
 1. Låt medarbetare fatta egna beslut
  En chef som inte låter sina medarbetare ta egna beslut, visar heller inte uppriktigt förtroende för dem. Att ge medarbetare förtroende att fatta beslut för projekt ökar engagemanget och bidrar till en starkare känsla av meningsfullhet. Medarbetare som har en hög grad av inre motivation anstränger sig mer och chefer känner att de inte behöver detaljstyra dem.
 1. Visa mer empati för dina medarbetare
  När chefer ”kliver i sina medarbetares skor”, förstår de bättre hur och varför personer jobbar på de sätt de gör. De får större insikt om att alla är unika och att vi har olika tankeprocesser och erfarenheter som driver våra handlingar. Chefer med stor empati detaljstyr mindre.
 1. Personlig och professionell utveckling
  När det gäller att lära sig sluta att detaljstyra andra på jobbet, kan vi ta hjälp av kurser i personlig och professionell utveckling. Oavsett om det är träningsprogram för färdigheter som behövs i arbetet eller för att förbättra sina mjuka färdigheter, kan dessa kurser hjälpa både medarbetare och chefer att göra sina jobb bättre och samtidigt känna sig säkrare (och detaljstyra mindre).

Aktivera och engagera i digitala möten

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram