När granskade du ditt ledarskap senast?

av Matt Norman den 17 november, 2016

När granskade du ditt ledarskap senast?

Medan jag lyssnade på en senior ledare från ett välrenommerat företag gå igenom resultaten från företagets senaste medarbetarundersökning funderade jag på om människor gör den här typen av självgranskning tillräckligt ofta – verkligen går ner på djupet och rannsakar sig själva?

Att konfrontera sina svagheter kräver ödmjukhet, mod och insikt. I boken Good to Great ägnar Jim Collins ett helt kapitel åt att förklara varför det är mer sannolikt att företag i mästarklass är mer benägna att konfrontera sina svagheter, jämfört med övriga företag.

Egenskaper hos företag i mästarklass.

Undersökningen visade också andra egenskaper hos företag i mästarklass:

  • Det är omöjligt att fatta bra beslut utan en ärlig konfrontation där man tittar på hur det faktiskt ser ut i verkligheten.
  • Det är viktigt att skapa en kultur där medarbetare och chefer vågar säga/höra sanningen.
  • Det är viktigt att leda konfrontationsprocessen genom frågor och att göra kritiska analyser utan att skuldbelägga någon.
  • Ibland kan en stark personlighet vara ett hinder när man ska gå in på djupet av hur det faktiskt ser ut i verkligheten.

Hur mår företaget och medarbetarna?

Utvärderingen av den här medarbetarundersökningen fick mig att tänka på andra ledare som jag känner, som har lyckats skapa en kultur där man kontinuerligt reflekterar över hur företaget och medarbetarna mår, utan skuldbeläggande. När jag tänkte på dessa ledare och deras vilja att se ”sanningen i vitögat”, undrade jag: Vilket värde skapar det – för ledaren, för medarbetarna och för företaget? Marty Bassett är en sådan ledare. Han är VD för Walman, ett 100 år gammalt och välrenommerat företag som gör glasögon och linser. Marty har ödmjukheten och modet att regelbundet konfrontera sig själv och sin organisation. Jag ställde några frågor till honom för att förstå hur och varför han gör det, och försöka lära mig av hans erfarenheter.

Hur gör du för att kontinuerligt fortsätta att reflektera över din roll som ledare?

”Jag har många människor omkring mig som jag litar på, både familj och kollegor, som ser till att jag håller mig ödmjuk, har fötterna på jorden och fortsätter vara självmedveten. Den största utmaningen är att behålla perspektivet i förhållande till min befattning och titel. Oavsett om jag tycker om det eller inte, så är min titel förknippad med vissa förväntningar som jag ständigt måste vara medveten om.”

Vad kan hindra dig från att stanna upp och reflektera?

”Det är lätt att halka in i ett mönster där man upplever att saker rullar på av sig själv och att allt går bra. Det slår dock nästan aldrig fel. När det känns på det sättet händer det oftast något som tvingar mig att bli medveten igen.”

Hur gjorde du för att utveckla ett tankesätt som uppmuntrar reflektion?

”Jag tycker om utmaningar och att prova nya saker. Det finns inget som är mer uppmuntrande och intressant än att kliva ut ur sin komfortzon. När man gör det kommer man att begå misstag, om och om igen. Men man kommer också att utveckla nya färdigheter och förbättra sina befintliga egenskaper. Reflektion och utvärdering är viktiga steg i den här processen.”

Hur undviker du att skuldbelägga dig själv?

”Jag tror att min rädsla att stagnera är större än rädslan att misslyckas. Så länge jag upplever att jag lär mig nya saker känner jag mig nöjd. Men då måste man vara beredd att acceptera misslyckanden som en del av processen.”

Vilket värde har reflektion haft för dig och dina affärer?

”För att kunna driva ett företag framåt krävs att man erkänner både bra och dåliga saker i nuläget. Jim Collins understryker i Good to Great hur viktigt det är att se hur situationen ser ut i verkligheten. Människor klarar av att hantera sanningen, vad de inte tycker om är när ledningen inte tillstår att det finns ett problem. De vill att man ska bekräfta att problemet existerar, även om man inte har ett exakt svar på hur det ska lösas.”

Matt Norman

Matt Norman är President of Norman & Associates och erbjuder Dale Carnegie Trainings utbildningar i North Central US. Matt har levererat kurser till Fortune 100-företag, ideella organisationer och andra entreprenörsföretag som vill öka sina medarbetares engagemang för att få bättre resultat. Han har levererat ledarträningar, coachat och hjälpt till att stärka team och skapa mervärde för företag över hela världen.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB