Prioritera rätt i innovation och förändring

av Dale Carnegie den 12 oktober, 2017

Utdrag ur Bravuras podcast med Berit Friman, VD Dale Carnegie Sverige:

Nya krav ställs på chefer och medarbetare i förändringsprocesser, det digitala skiftet är ett exempel. Kravställningarna är desamma i alla skiften som vi gör, men digitaliseringen ställer kanske ännu större krav på oss att kunna prioritera.

Om vi som ledare idag har en grupp som sitter utspridd i landet eller i världen så är det lätt att tycka att vi har ju en digital kontakt med våra medarbetare, det räcker väl? Men som person vill vi också ha en personlig relation för att känna att återkoppling, bekräftelse och uppmuntran verkligen är genuint. Det är också lätt att hamna i fällan att endast lyssna på de som hörs mest, men vi behöver kunna manövrera och prioritera både uppgifter och personer på rätt sätt.

Medarbetarsamtal en eller två gånger per år räcker inte. Idag både behöver och vill vi ha en tätare kontakt med våra medarbetare, vi strävar efter att ha en kultur i organisationen som visar att vi bryr oss. Fundera på hur du som ledare visar att du bryr dig?

Feedback behöver inte alltid komma från chefen – utan kan också komma från andra medarbetare/kollegor. Och du behöver som chef vara duktig på att stämma av förväntningar– hur vill du/ni ha det? Berätta om framgångsexempel, det får andra att växa men ger också inspiration för framtiden.

Ett misstag som chefer gör vid förändringar är att inte se tillräckligt långsiktigt. Vi har för kortsiktiga perspektiv då vi vill se snabba resultat för att inte tappa sugen. Offrar vi strategin för kortsiktiga framgångar?

Berits tre tips om innovation:

  1. Har en person en idé, låt henne/honom prova, kör på – det kan visa sig att det är det bästa som du har sagt ja till! Ha tillit till människors kapacitet och smarta idéer.
  2. Var dock tydlig med vad som är våra prioriteringar, vad vårt fokus är, så att vi inte låter organisationen springa iväg och bli distraherad av den här typen av sidoprojekt, men att det är okej med den här typen av projekt.
  3. Uppmana också de som kanske inte brukar komma med idéer, att vara med och bidra. Så att vi får in en blandning, både av generationer och av personer med eller utan teknisk bakgrund, det är ju då dynamik föds. För det är ju ofta samma personer som är med och drar. Locka med de andra – då blir organisationen inte så utspridd, man kan synka ihop medarbetarna bättre.

 

Berit ser att alla färdigheter som har med kommunikation att göra kommer att vara viktiga i framtiden. Det är inte bara vad och hur man säger något, utan skiftet under det, som är viktigt; på vilket sätt bygger jag relationer som gör att människor vill lyssna på det jag säger. Vi kanske kan uttrycka oss plumpt ibland, men om vi har en god relation med personen kan han eller hon tolka och förstå oss utifrån det perspektivet. Men har personen ingen relation med oss, kan vi missa en möjlighet helt. Det handlar helt enkelt om att vara duktig på att etablera och behålla goda relationer.

Sverige är ett litet land, vi jobbar mer och mer i och med internationella organisationer och för att vi ska kunna göra det, så är vårt nätverk a och o. Och det gäller oavsett vilken position jag har i en organisation. Kartlägg gärna ditt eget nätverk och se själv i vilka relationer du behöver investera tid och engagemang.

Lyssna på hela podcasten om förändringsbenägen företagskultur, med Berit Friman, Vd Dale Carnegie Sverige

 

Förändra framgångsrikt


Dale Carnegie Trainings förändringsmodell visar hur du på ett framgångsrikt, strukturerat och flexibelt sätt genomför förändringar i er organisation för positiva resultat.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram