Tre frågor som ger svar på er anpassningsförmåga i utmanande tider

av Dale Carnegie den 8 december, 2020

”Agilt” är ordet som gäller inom affärsvärlden just nu. Företagare framhåller att de är flexibla och välkomnar förändring. Men, mycket tyder på att många företag inte är förberedda för uppgiften i utmanande tider, som just nu när Covid-19 och svajig världsekonomi är ett faktum.

Den utmanande situationen vi befinner oss i har gjort att vi själva ställt oss dessa relevanta frågor och fått hjälp till att agera strategiskt och hållbart för såväl medarbetare som verksamhet.

Fungerar verksamheten effektivt när ditt team inte fysiskt är på samma plats?

Det går inte att förneka att möten ansikte-mot-ansikte är de som oftast är mest effektiva. Men när våra möjligheter att resa till olika orter/kontor påverkas, är vi hänvisade till Zoom, Skype, FaceTime eller liknande. Inte idealiskt, och om inte du och teamet inte är vana att använda dessa plattformar för att genomföra effektiva möten, är här situationen utmanande. Kanske kan ett virtuellt möte per månad införas för att träna på, även om medarbetare vanligtvis inte jobbar hemifrån. Det är bra att bli van med tekniken och det kan på sikt vara en ny möjlighet att ha möten virtuellt med kunder framöver, för att spara både tid och resekostnader. Se det som en möjlighet att utveckla nya färdigheter.

Planerar du för det värsta som kan hända?

Det finns vissa saker som inte går att planera för, och det vi upplever nu visar just det. Alla organisationer behöver en plan B, C och D om det är möjligt. Även om många företag nu försöker att vara agila, för att fortsätta driva verksamheten, sannolikt i ett nedtrappat läge en tid framöver, kan det vara bra att använda tiden till att framtidssäkra verksamheten för andra eventuella kriser som kan inträffa. Vilka är era sweet- och weakspots? Håll utkik efter träning online; webinarer och andra möjligheter till lärande, för att bättra på dina och teamets färdigheter.

Har dina medarbetare förmågan att ”studsa tillbaka”?

Kanske är det mest karakteristiska draget för ”agilitet” förmågan att anpassa sig till förändring, och den återhämtningsförmåga som vi som medarbetare har, när oförutsedda utmaningar dyker upp. Förmågan att komma tillbaka efter att ha spårat ur och faktiskt se urspårningen som en möjlighet att lära. Vi kommer möta utmaningar under livet och karriären, det är utifrån dessa vi anpassar och lär oss definiera hur agila våra målsättningar är. Ett avgörande sätt att boosta dessa beteenden är att främja en öppen kultur där information delas med varandra. Låt dina medarbetare runt dig få ta del av planering, hur du kommer att supporta dem och hur de kan stötta dig och verksamheten. Det ligger i allas intresse att arbeta tillsammans. Som Dale Carnegie sa, ”människor stöder den värld de har hjälpt till att skapa”.

Mer om hur vi utvecklar agila organisationer, ladda ner gratis:

Building the Foundation for Organisational Agility (engelska)
Managing Change in the Digital Era (engelska)

Digitala lösningar som skapar uthålliga medarbetare och företag

© 2024 DC Training Sweden AB