Undviker eller söker du konflikter? Fem tips för att lösa konflikter på ett bättre sätt.

av Dale Carnegie den 9 maj, 2020

Konflikter är en del av arbetslivet. Trots det så är många ledare och medarbetare generellt ganska rädda för konflikter. En undersökning av Dale Carnegie Training Norge, visade att nästan 5 av 10 väljer att undvika att ta en konflikt. Men det behöver inte vara så svårt!

Att avstyra en konflikt som håller på att uppstå känns som det behagligaste alternativet för stunden. Men det kan bli jobbigt i längden. När vi undviker att ta tag i ett problem, eller inte säger vad vi tycker för att vi är rädda för konflikter, kan det leda till ännu större problem. Som i värsta fall leder till sjukskrivningar.

Att lösa en konflikt är vinn - vinn för alla

Undersökningen visade att 14 procent hade varit sjukskrivna som följd av olösta konflikter på jobbet. 9 procent hade varit frånvarande kortare perioder och 5 procent långtidssjukskrivna på grund av konflikter på arbetet. Att lösa konflikter på arbetsplatsen är alltså ett bra sätt att förebygga medarbetares hälsa och samtidigt minska på kostnader för företaget. Det går att hantera konflikter, och om situationen blir löst på ett bra sätt leder det ofta till positiva förändringar för de inblandade.

Här är fem råd till både den konflikträdde och den konfliktsökande – hur ni löser konflikten på ett sätt som alla är nöjda med.

 1. Identifiera vad det är som gör att du är konflikträdd.  Genom att analysera och vara ärlig mot dig själv, kommer det att bli lättare att hitta argument för att ta upp det. Om du till exempel inte tar upp en konflikt för att  du är rädd för en konfrontation, kan du analysera konsekvenserna av att inte agera, och utvärdera möjliga utfall. Vi fastnar ofta i våra egna övertygelser, utan att sätta in saker i ett större perspektiv.
  a
 2. Ställ frågor, konfrontera inte.  Det finns ofta en orsak till varför människor gör och säger som de gör. Försök att uppriktigt förstå vad det är som gör att personen har en viss ståndpunkt. Ställ frågor istället för att kritisera. Ni kanske kommer fram till att ni har mer gemensamt än ni först trodde.
  a
 3. Var medveten om ditt ordval.  Du behöver inte tycka som den andra personen, men visa respekt genom att bekräfta den andra personens ståndpunkt. Några av fällorna vi hamnar i vid konfrontationer är att inte låta den andra personen prata färdigt, att börja meningen med ”jag tycker att”, och att använda ordet ”men” för att markera sin egen ståndpunkt. Då kan du lika gärna låta bli, för i det läget slutar den andra parten att lyssna. Om du istället inleder med ett neutralt exempel som är objektivt, ökar möjligheten att få den andra personen att lyssna på dig.
  a
 4. Ta konflikten ansikte mot ansikte.  Empati, ansiktsuttryck och tonläge är element som försvinner när vi kommunicerar via mejl eller sms. Det kan kännas som en enkel utväg, men frågan är vilket resultat vi önskar. Genom att ta upp saken ansikte mot ansikte får du större respekt, och den andra personen känner större respekt från din sida.
  a
 5. Hitta beröringspunkter som ni är överens om.  Förhoppningsvis har alla samma mål för organisationen. Många gånger är det vägen till målet som det råder delade meningar om. Hitta först områden som ni tycker likadant om. Det kan vara mål, planer, eller till och med irritationsmoment som ni kan tycka lika om. När ni kan enas om något, blir det lättare att ta till sig varandras ståndpunkter i konflikten.

Det behöver inte vara svårt att ta upp ett problem, eller ta en konflikt. Det handlar om att vara medveten om sig själv och sin egen inställning, och hur vi kommunicerar, samtidigt som vi är öppna för motpartens ståndpunkt och visar respekt. Genom att ta upp problemet så fort som möjligt, går det oftast att lösa situationen innan det verkligen blir en konflikt.

Hur tar du tag i konflikter? Gör en självanalys.

"Det viktigaste för mig är att man börjar tänka lite, lite längre i allt det man gör." - Lotta Lundgren generalsekreterare Project Playground

Vi måste tänka i termer av energier och nyckeln till samarbete är att väcka känslor.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram