Vad är det som gör att vi gillar andra människor?

av Matt Norman den 26 januari, 2018

Människor brukar gilla mig. Okej, inte alla. Och inte för att det är något märkvärdigt med mig. Men för det mesta anses jag vara en trevlig kille. Men varför? Det är något jag har funderat på den senaste tiden.

Jag har alltid haft starka relationer med andra och har också lyckats upprätthålla betydelsefulla relationer med många av de personer som jag har träffat i olika faser av mitt liv.

Människorna i dessa relationer har väldigt skiftande bakgrund. De tycker inte om mig bara för att jag ser ut som, tänker eller pratar som de gör. De flesta av dem varken tänker, pratar eller ser det minsta ut som jag.

Så varför gillar andra mig? Hur kommer det sig att jag ofta lyckas utveckla starka band med andra?

Jag förstår att det här kan framstå som en konstig och egoistisk fråga att ställa till sig själv. Men jag jobbar med att hjälpa människor att skapa meningsfulla och effektiva relationer, så jag ser ett övergripande syfte med den här själviakttagelsen. Vilka insikter och tips har jag fått genom mina egna erfarenheter som andra ha nytta av i sina liv?

Här är några av mina slutsatser:

Undvik negativitet

Den egenskapen kan jag tacka mina föräldrar för. De inpräntade i mig att ”om du inte har något trevligt att säga, så säg det inte alls.” Som vuxen vet jag att man ibland måste säga svåra saker till andra, men jag fokuserar på att säga dem på ett sätt som bygger upp istället för att riva ner och som stärker förtroenden – istället för att försvaga dem.

Jag ältar inte andras brister och friar hellre än fäller. Jag försöker att inte kritisera eller genera den andra personen. Jag hatar klagomål.

Ge uppriktig uppskattning regelbundet

Alltför sällan får människor höra några enkla men uppmuntrande ord: ”Jag är glad att du jobbar här,” ”Du hanterade den där svåra situationen smidigt,” ”Ditt sätt att ge stöd till andra, påverkar hela vår arbetskultur positivt” eller ”Du passar verkligen i de där glasögonen.”

När jag lägger märke till något positivt försöker jag att hitta en passande och uppriktig kommentar. Med en sådan attityd blir det lättare att inte vara negativ.

Jobba fram gemensamma idéer istället för att övertyga andra

Oftast är det produktivare att uttrycka sina åsikter genom att ställa frågor som, ”Hur tänker du om det här?” eller ”Vad är viktigt för dig?” istället för att säga ”Jag tycker att vi ska göra så här” eller ”Enligt min åsikt så…”

Jag har kommit underfund med att man sparar mycket tid genom att arbeta med frågorna gemensamt från början, istället för att försöka övertyga andra om sina egna idéer.

Tänk mer på andra

Vanans makt gör att man reflexmässigt tänker på sin egen agenda, sina egna problem och sina egna önskningar. Men bättre relationer skapar du genom att fokusera mindre på dig själv.

Jag tvingar mig själv att komma ihåg andra människor. Jag har påminnelselappar i bilen där det står om andras utmaningar och problem. Jag skriver upp viktiga dagar. Jag sätter alarmet på min dator för att komma ihåg att schemalägga möten med människor. Jag gör allt jag kan för att komma ihåg att bry mig om vad som pågår i andra människors liv.

Le och skratta ofta

Jag har märkt att känslor och handling går hand i hand. När jag ler känner jag starkare för andra människor och situationer och de tycker bättre om mig. Ett leende som kommer från insidan har större effekt, så jag jobbar på att försöka behålla känslan av glädje och tacksamhet, för det gör det mycket lättare att le.

Jobba på att komma ihåg namn

Man måste arbeta målmedvetet för att komma ihåg andras namn. Jag är tvungen att lyssna noga när människor presenterar sig. Jag måste verkligen titta och se personen (inte titta förbi honom/henne), repetera namnet i tanken och förknippa personens namn med något som jag kan komma ihåg. Jag söker rätt på människor på Facebook och/eller LinkedIn före ett evenemang. Jag ber människor att påminna mig om deras namn när jag har glömt bort det. Jag säger deras namn om och om igen för mig själv.

Om du inte kan komma ihåg andras namn är det bara att önska lycka till med att försöka skapa en betydelsefull relation.

Ställ frågor och lyssna

Jag försöker att inte förhöra människor eller att inkräkta på deras privata sfär, men jag är uppriktigt intresserad av andra människor. Jag har lärt mig, att oavsett omständigheter eller olikheter, så bygger frågor broar. Frågor gör människor intressanta. Det kan vara en fördel att behöva svara på en fråga eftersom många tankar och åsikter blir förtydligade när vi svarar högt på en fråga.

Kom ihåg vad som är viktigt för andra

När du känner till vad andra tycker är viktigt är det lättare att hjälpa dem att få vad de önskar. Att hjälpa människor få något som de bryr sig om är något av det mest givande du kan göra. Det känns bra att kunna hjälpa och det är en tillfredsställande känsla när andra vill återgälda din hjälpsamhet.

Du behöver också bekräfta saker som andra bryr sig om verbalt genom att säga ”Det här är något du verkligen bryr dig om” eller ”Jag vet att det här är viktigt för dig.” Det ger dig en möjlighet att skapa en känsla av samhörighet med den andra personen.

Framhäv andra

Jag tycker om att introducera andra människor för varandra, att skryta om dem, visa större respekt för dem än vad de förväntar sig och se människor för vad de kan vara eller bli. Människor är det viktigaste vi har på den här planeten. Och varje enskild person är lika viktig.

Ibland behöver idéer återupptäckas. 1936 skrev Dale Carnegie en bok, Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Min far gav mig den boken 1988 och jag läste den från pärm till pärm. Så gott som alla i vår familj har läst den. Som tonåring bestämde jag mig för att omsätta idéerna i boken till verklighet. Ovanstående nio idéer speglar de nio första principerna i boken. De är inte svåra att förstå, men de är svåra att göra.

Om du vill att andra ska tycka om dig kanske du också kan använda dessa nio punkter som en checklista som du kan läsa ibland för att bli påmind.

 

Relationer a och o för att lyckas

I vår kurs Kommunikation och ledarskap lär du dig hur du får bättre samarbeten, bygger förtroende och skapar goda relationer som fungerar både privat och i arbetslivet.

 

Skapa starkare relationer snabbare

Matt Norman

Matt Norman är President of Norman & Associates och erbjuder Dale Carnegie Trainings utbildningar i North Central US. Matt har levererat kurser till Fortune 100-företag, ideella organisationer och andra entreprenörsföretag som vill öka sina medarbetares engagemang för att få bättre resultat. Han har levererat ledarträningar, coachat och hjälpt till att stärka team och skapa mervärde för företag över hela världen.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB