Varför glömmer vi de enkla sakerna som gör oss till bättre ledare?

av Dale Carnegie den 17 januari, 2019

Världen förändras i en allt snabbare takt och konkurrensen ökar. Företag omorganiserar och omstrukturerar. För att kunna ligga steget före arbetar vi ännu mer och ännu hårdare. Vi kämpar för att hålla oss uppdaterade och för att hänga med i de senaste trenderna och rönen.

Som ledare känner du säkert av den här intensiva utvecklingen och balansgången varje dag. Och det gör med stor sannolikhet dina medarbetare också.

I en undersökning av Dale Carnegie, med företagsledare, visade resultatet att de flesta ledare har en tydlig bild av vilken riktning deras företag ska ta. Men förvånansvärt många upplever att de inte får tillräckligt med stöd. De känner sig heller inte uppskattade av andra.

På frågan om vilka områden som var viktigast att utveckla i deras team var ”medarbetarengagemang” det överlägset vanligaste svaret. ”Förändringsledning” var det näst viktigaste området.

Företag och chefer behöver värdesätta sina medarbetare, de behöver förstå sina medarbetares drivkrafter och mål – och ge dem förutsättningar att växa och utvecklas.

Som chef och ledare är det ditt ansvar att få dina medarbetare att känna sig värdefulla. Dina medarbetare behöver känna och förstå att de är värdefulla personer som tillför ett mervärde till företaget.

Här är tre saker du kan börja göra redan den här veckan:

1. Ge en tydlig bild av sambandet mellan medarbetarnas insatser och organisatoriska resultat. I en kurs som en kollega tidigare genomförde för en grupp forskare på ett stort företag, sa många medarbetare att de inte skulle kunna beskriva sambandet mellan sina egna insatser och de organisatoriska resultaten. Varför påminner inte ledarna på det företaget regelbundet om hur viktiga medarbetarna är och vad de betyder för företaget?

2. Kommunicera ofta och uppriktigt. Det kan låta som en sliten klyscha, men öppen kommunikation leder till bättre relationer. Och när människor upplever att en relation är bra förstärks känslan av samhörighet. Ärlig, öppen, tydlig och regelbunden kommunikation är a och o, men dessvärre är detta ledarskapsbeteenden som används alldeles för sällan.

3. Prioritera människor framför produktivitet. De flesta av oss vill få de människor vi har omkring oss att känna sig värdefulla. Vi vill hjälpa dem att känna samhörighet och uppskattade. Men våra tajta tidsplaner hindrar oss ofta från att omsätta våra avsikter i praktiken. Avsikten att göra något är inte tillräckligt. Vi måste omstrukturera våra prioriteringar och låta människor gå före produktivitet.

Vi måste sätta av tid för enskilda samtal, för att skapa samhörighet. Vi måste planera in möten med teammedlemmar och ringa dem som arbetar på distans. Vi måste blocka tid och se till att vi håller oss till planeringen.

Världen omkring oss snurrar allt fortare, men ibland måste vi sakta ner farten för att få ut det mesta av både oss själva och teamet. Vad kommer du att göra den här veckan för att få dig själv och andra att känna sig betydelsefulla?

"Man måste leda genom att visa."

Personer som jobbar på olika ställen och har olika förutsättningar, kräver vilket ledarskap? Hur vet vi vilket ledarskap som passar just den personen? Berit Friman, VD Dale Carnegie och Julia Kronlund, VD på Sevan AB diskuterar olika typer av ledarskap, hur gör man ”rätt” för situationen?

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram