Vi känner sällan stolthet som fegisar – vad skulle du göra om din komfortzon inte höll dig tillbaka?

av Dale Carnegie den 16 september, 2021

Största delen av vårt liv håller vi oss inom vår komfortzon. Vi vet ungefär vad vi kan förvänta osshar ett bra grepp om hur vi ska hantera saker ting, samt vilka resultat vi ska göra. Problemet är att det är väldigt lätt att bli alltför bekväm här. Vanor som får oss att känna oss tillfreds, skjuta upp saker och vara inaktiva får lätt fäste och om vi inte är medvetna om dessa vanor, blir vi lätt lata (eller fega…) och det påverkar oss negativt i olika situationer, både privat och i arbetet. 

De kan hindra oss från att sträva efter mål, anstränga oss och utmana våra förmågor för att nå vår fulla potential – och vi missar många möjligheter. Så vad kan vi göra för att inte vår komfortzon ska göra oss fega och stoppar oss i ett självpåtaget grepp och hindrar oss från att göra det som verkligen betyder något för oss? 

Hur tänjer vi vår komfortzon?

Komfortzonen behöver inte vara antingen något negativt eller positivt, det är hur vi använder den som bestämmer hur den påverkar våra liv. 

Det finns många förslag på hur vi kan övervinna rädslor utanför vår komfortzon, men Rhonda Britten, författare och expert på rädslor, menar att i stället för att ”göra oss av med” vår komfortzon, ska vi fokusera på att tänja ut den så mycket som möjligt, ”ju större den är, desto fler områden i livet känner vi att vi behärskar. Med en stor komfortzon, vågar vi ta risker som verkligen skapar skiften för oss”. 

Så hur gör vi för att tänja vår komfortzon? Här är några tips på hur du kan komma igång: 

1. Bli medveten om vad som är utanför din komfortzon.

Rita en cirkel på ett papper, skriv ”komfortzon” inne i den. Skriv ner 4  5 saker som du gör regelbundet utan problem, inne i cirkelnUtanför cirkeln skriver du saker som du skulle vilja göra eller som skulle vara av värde för dig, personligen eller i arbetet. Stanna upp och tänk på vad som hindrar dig från att göra dessa saker. Är det rädsla för att misslyckas, en gnagande känsla av självkritik, oro för att bli utsatt och sårbar, eller tanken på vad andra kanske kommer att säga?

2. Var tydlig med vad det är du vill uppnå.

Eftersom den primära känslan du vill övervinna är rädsla, behöver du skapa tvivel och minska makten av den känslan, så mycket det bara går. Identifiera hur känslan tar sig uttryck i varje situation som du skrivit ner utanför cirkeln. Analysera vidare – vad specifikt är det som skapar rädslan? Är det oro över hur du ser ut/låter, är det en stress över att vara med människor du inte känner, är du rädd för att göra andra besvikna? Ta dig tid att verkligen förstå vad det är i den här situationen som får din puls att öka och gör dig feg.

4. Se misslyckande som erfarenhet.

Rädslan att misslyckas kan vara paralyserande, men bara om vi ser på situationen som absolut och slutgiltig. Försök i stället att se flödet genom allt vi gör och medger att vi oftast får mer än en chans att göra saker. Vi behöver göra misstag – missa ett tag, för att ta nya tag – för att utvecklas. Det ger oss insikter och öppnar för nya möjlighet att göra om och göra bättre, nästa gång. Det är en del av livets resa. 

5. Tillbringa tid med ”högpresterare”.

Som Jim Rohn sa, ”Du är summan av de 5 personer du tillbringar majoriteten av din tid med”Om du vill bli bättre på något, sök upp personer som redan presterar på hög nivå i det här området – de kommer sannolikt att tillbringa tid i sina egna stretch-zoner och deras attityd kommer att visa vägen och inspirera dig.

6. Sluta hitta ursäkter.

Var ärlig mot dig själv. Som motsats till att rationalisera varför du inte kan/kommer/borde göra någonting, ha modet att vara rak och ärligt mot dig själv och konfrontera vad det egentligen handlar om. Genom att erkänna rädslan och ärligt identifiera vad orsaken är, får du en bättre attityd som hjälper dig att ta itu med det och övervinna det.

7. Visualisera slutresultatet.

Beskriv vad fördelarna blir med att göra det du fasar för och bestämt dig för att göra. Använd detta för att pusha undan fegheten och få bränsle till din motivation och handlings-kraft. Hur kommer det att kännas när du väl har gjort det? Vad kommer det att ge dig? Hur ser andra på en person som gör det du gjort?

8. Ta inte dig själv på för stort allvar.

Ta för vana att tänka utifrån ett ”growth mindset” och se misstag och motgångar som en del av lärandeprocessen. Risktagande involverar ständigt en viss grad av misslyckande – det är därigenom vi lär oss. Lär dig att skratta åt dig själv när saker går fel och sätt upp det på listan över livserfarenheter.

9. Det är resan som är viktig, inte målet – så ha roligt längs vägen.

Ta dig tid att sätta värde på att det krävs mod och ansträngning att göra det du gör, och försök samtidigt att tycka det är roligt och känna glädje över det. Det är en träningssak”, som mycket annat, att lära sig att uppskatta de möjligheter som ges, de erfarenheter du får och insikter du upptäcker om dig själv.  

Glöm inte att fira! Fira dina ansträngningar och fira dina framsteg som du gör under tiden. Det är också sant som man säger att ”delad glädje är dubble glädje. Omge dig med personer som utmanar dig på rätt sätt, påminner dig om de resultat du vill ha och ifrågasätter med kärlek när du tänker ta den enkla vägen ut. 

Vår komfortzon är en del av vem vi är – att vara i den låter oss vila och nollställa oss inför framtidutmaningar, och processa vad vi vinner på att  utanför den. När vi kontinuerligt försöker förstå vad som verkligen händer på insidan, är ärliga mot oss själva om vilka rädslor vi känner och bestämmer oss för att övervinna de mentala blockeringarna de utgör, först då kan vi stretcha vår komfortzon, få ännu mer självförtroende och leva ett upplevelserikare och mer närvarande liv, utan självpåtagna restriktioner. 

”Livet börjar vid gränsen av din komfortzon”
 – Neale Donald Walsh

Är det vi själva eller de omkring oss som skapar stress? Gör en checklista som hjälper dig att ta kontroll över stressen.

© 2024 DC Training Sweden AB