Vill du bli en riktigt bra chef? Försök att se saker ur dina medarbetares synvinkel.

av Dale Carnegie den 19 juni, 2018

Om du tittar tillbaka på din karriär, på vilket jobb eller i vilken befattning kände du att du var som mest engagerad? Mest bekräftad? Mest motiverad? Kommer du ihåg vad eller vem det var som gjorde att du kände så?

Om du även tänker tillbaka på ett jobb eller en befattning där du kände minst engagemang, bekräftelse och motivation. Vad tror du gjorde att du upplevde det så?

Chefer som vet vad som motiverar driver företaget framåt

Några fel som chefer ofta gör, är att de förutsätter att alla medarbetare motiveras av liknande saker. Men sanningen är en helt annan. Det är de chefer som förstår att vi motiveras av olika saker, som också är de chefer som är bäst på att engagera och leda sina medarbetare och företaget framåt.

Alla delar inte samma driv för makt, status eller pengar. Alla vill inte bli befordrade – många vill hellre ha uppskattning och ett erkännande istället för en befordran.

Engagemang skapar lönsamhet

Undersökningar visar gång på gång att det finns ett samband mellan de anställdas engagemang och företagets lönsamhet. Och engagemang beror till stor del på delaktighet. Vi behöver känna att vi är delaktiga. Det gäller för arbetsuppgifterna som vi ska göra, för företagets verksamhet och utveckling och vi behöver även känna delaktighet i företagets värderingar.

En av de starkaste drivkrafterna för att få och behålla nöjda och motiverade medarbetare beror till stor del på hur det dagliga arbetet fungerar. Vi vet också att det finns ett starkt samband mellan extern och intern nöjdhet – de företag som har nöjda och motiverade medarbetare har även generellt en högre kundnöjdhet. Engagemang är avgörande för att kunna behålla anställda som man värdesätter högt och för att öka företagets generella prestation.

Vad är dina medarbetare intresserade av?

Vad är det då som engagerar och motiverar dina medarbetare? En positiv relation till chefen, uppskattning och erkännande, ett stimulerande och tillfredsställande arbete, en tydlig karriärväg och möjlighet till utveckling, chefer som förespråkar balans i livet, bonus och förmåner är några exempel. Som chef är det din uppgift att ta reda på vad just dina medarbetare motiveras av. Hur du gör det? Bli en bra lyssnare och prata utifrån deras intressen.

Om sanningen ska fram tillbringar vi största delen av vår tid till att tänka på oss själva. Sätt dig själv och dina egna funderingar åt sidan en stund och prata om vad dina medarbetare är intresserade av, då har du möjlighet att skapa starka relationer som hjälper dig att både engagera och motivera dina medarbetare.

Boosta ditt ledarskap

          För att kommunicera på ett sätt som engagerar och motiverar andra behöver vi veta HUR vi ska göra. Vi hjälper dig att ta fram dina styrkor och hitta det bästa hos dig själv.

© 2024 DC Training Sweden AB