Skriv ut  

Bra förberedelser minskar din nervositet

Många av oss har ingen, eller i alla fall liten, erfarenhet av att hålla presentationer. Men förr eller senare kommer antagligen stunden när du behöver hålla en presentation eller ett tal. Du får kanske en ny roll på ditt företag där du förväntas uppdatera kollegor om pågående projekt. Eller du kanske börjar ett nytt jobb där du behöver utbilda kunder eller informera ledningsgruppen om utfallet av de senaste marknadsaktiviteterna.

Nya_hemsidan_120201_Refresher_2011_024_II

Genom noggrann planering kan du minska mycket av den oro och nervositet du känner inför att hålla en presentation.

Tre frågor. För att planera en effektiv presentation måste du fundera på följande frågor:

  • Vem är publiken?
  • Vad är syftet?
  • Vad är budskapet?

Vilka ska lyssna? Det är lika svårt att uppfylla okända förväntningar hos en publik som det är att pricka ett mål du inte ser. Det går att göra, men det är ganska svårt och riskfyllt om du vill leverera en bra presentation. En del av förberedelserna handlar därför om att ta reda på lite mer om publiken.

Kunskap. De flesta som ska hålla en presentation är oroliga för kunskapsnivån hos sin publik: "Kan publiken mer än jag?" Funderar du på den frågan behöver du antagligen inte att vara orolig eftersom talare som tänker så ofta är de som kommer väl förberedda till sina presentationer. Ställ dig heller aldrig inför en publik oförberedd och underskatta heller inte kunskapen hos de som lyssnar. Det kan då lätt uppfattas som om du låter överlägsen och nedlåtande. 

Expertis. Publikens kompetensnivå är viktig eftersom den kan avgöra vilken utgångspunkt du vill ha i en viss fråga.

Erfarenhet. Här handlar det inte bara om hur mycket erfarenhet publiken har utan också hur de har fått den. Praktiska erfarenheter skiljer sig markant ifrån mer teoretiska erfarenheter.

Förutfattade meningar och fördomar. Tänk till på vilka förutfattade meningar och fördomar din publik kan ha om det du ska prata om.  Avdramatisera det genom att nämna det alla tänker eller tror. Det gör att du vänder en förutfattad mening till en fördel, och därmed undviker du en av de vanligaste fallgroparna inom presentationsteknik.

Vad är syftet? Det finns bara ett fåtal syften med att hålla en presentation. De här är de vanligaste:

Att informera: Ett syfte med att hålla en presentation är att informera. Det här sättet att kommunicera är inriktat på att skapa tydlighet och förståelse. Den här presentationen svarar på frågorna: "Vad innebär det för dem som lyssnar?", eller: "Hur ska de som lyssnar göra?"

Att övertyga: En talare har ofta uppgiften att övertyga andra om betydelsen av något. Och vi måste få andra att förstå värdet av någonting innan vi kan övertyga dem att t.ex. göra något på ett annorlunda sätt. Den här presentationen svarar på frågorna: "Varför är det här intressant för dem?", eller "Varför ska de göra det?"

Att påverka andra att agera: När vi övertygat andra om att något är sant eller viktigt kan vi påverka dem att agera. Som ledare i dag är det viktigt att till exempel kunna motivera andra till handling. Den här presentationen svarar på frågorna: "När ska de komma igång?", eller "Hur börjar de?"

Att underhålla: På ett sätt bör varje presentation vara underhållande för att de som lyssnar ska bli motiverade att agera behöver de bli underhållna. Underhållning är inte nödvändigtvis baserad på humor, även om det kan vara en stor del av det. I stora drag handlar underhållning om att göra publiken glad att de var och lyssnade på presentationen, och att det var just du som höll i den.

Vad är budskapet? Det verkar knappast nödvändigt att ta upp vikten av att ha ett budskap i en presentation, men tyvärr verkar många sakna ett tydligt budskap. Många presentationer är antingen inplanerade för att fylla tiden, eller så finns det så många olika budskap i samma presentation att det är omöjligt att hålla reda på vad som är viktigt. Vet du vad ditt budskap är, och har det i åtanke genom hela förberedelsen av din presentation, är du på rätt spår.

Konsten att hålla inspirerande presentationer - ladda ner häftet där du får tips och några framgångshistorier ur Dale Carnegies bok Hur du blir en bra talare. 

 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com