Building the Foundation for Organisational Agility

Undersökningar av Business Agility Institute visar att 71% av företagen i undersökningen har låga agila nivåer. Vilket är värt att uppmärksamma i det konkurrerande och snabbt föränderliga affärsklimat vi lever och arbetar i. Dale Carnegie ville lära sig mer om agila organisationer och genomförde därför en global studie för att hitta viktiga byggstenar för agila organisationer, så att fler företag får ramar och strategier för att utveckla sina egna företag på ett fokuserat och medvetet sätt. Läs mer om senaste undersökningen.

Agila företag har större konkurrenskraft när det gäller talang och teknik

Förmågan att ta snabba beslut och ligga före sina konkurrenter gällande innovativa idéer, är det som ger företag försprång i takt med AI:s utveckling. Nya undersökningar av Dale Carnegie identifierar viktiga grundstenar för agila organisationer, och hur dessa kan hjälpa företag att göra nödvändiga förändringar för att anpassa sig till den miljö de verkar i.

Läs mer här

Boka möte

Kontakta oss för ett coachande samtal om utvecklingsmöjligheter för ert företag.