Bygga relationer med kollegor och kunder online eller offline – vad är skillnaden?

Vi har anpassat oss till hybrida sätt att prata med människor, att kommunicera ansikte mot ansikte både personligen på plats och online, och det verkar osannolikt att det kommer att återgå till enbart fysiska möten igen. Idag när vi bygger relationer med någon som vi  jobbar eller gör affärer med, måste vi kunna växla mellan de två sätten när vi engagerar och kommunicerar. Detta kan kännas utmanande, eftersom vi oftast föredrar ett sätt framför ett annat. Även om vi tidigare tillbringade mycket av vår tid med att träffa människor personligen, fungerar fortfarande samma principer som vi använde för att bygga relationer offline också online – med några mindre justeringar.

Att bygga relationer online

Relationer via nätet är inte nytt, det förekom relationsbyggande även före pandemin i form av distansteam, webbmöten och online-utbildningar. Under 2020 skapade vi relationer nästan uteslutande online. Vi var alla mycket förlåtande i inledningsskedet och accepterade distraherande element, som den stökiga bokhyllan i bakgrunden, familjemedlemmar som gled förbi och trevande användning av vad som då var ny teknik. Det var mycket lättare att kommunicera med någon du redan hade en relation med.

Det är dock snart tre år sedan och vi befinner oss nu ofta i situationer där vår första interaktion med nya grupper sker online.

Det positiva med att bygga relationer online är att 80 % av konversationen är densamma som när det är fysiskt och vi kan dra nytta av vår redan existerande förmåga att skapa relationer. Utmaningen är de 20 % av samtalet som behöver ske på ett lite annat sätt och enbart gäller förmågan att kunna skapa goda relationer online, och det är den här delen många av oss behöver träna mer på.

I en onlinemiljö får vi inte samma tid att bygga upp förtroende, vilket är nyckeln till att utveckla goda relationer. Tidsbegränsningar kan ibland få oss att dominera konversationen eftersom vi tittar på klockan och har begränsad tid för att övertyga.

Ändra dynamiken

För att säkerställa att vi har kontroll innan vi påbörjar en interaktion online är det viktigt att tänka på: hur ser tekniken ut som vi använder?

Att använda rätt teknik när vi bygger relationer online har stor betydelse för vilken effekt vi kan få och hur vi säkerställer att vårt budskap fortfarande når fram. Vi behöver ha en professionell bakgrund, se till att ljuset är bra och att kameravinkeln är korrekt. Andra aspekter är att se till att vi använder teknik som håller lyssnaren intresserad – till exempel bilder och att använda visuellt innehåll som hjälper till att stödja och förstärka vårt budskap, samtidigt som vi fokuserar på lyssnaren.

Det finns programvara som hjälper oss att skapa övertygande innehåll för online-presentationer, men det handlar om hur det kan användas effektivt. Det är viktigt att öka interaktionen med dina deltagare genom digitala grupprum (breakout rooms), chattar, whiteboards, omröstningar och frågestunder.

Kom ihåg att det är du som leder konversationen, men du måste ta med andra i samtalet för att bygga upp relationer.

Få dina lyssnare att vilja höra mer

I vårt häfte Konsten att hålla inspirerande presentationer hittar du bra råd och tips som hjälper dig att engagera team, ge meningsfulla presentationer, eller helt enkelt att på ett inspirerande sätt berätta saker för andra. Här är de tre första av åtta principer när du förbereder dig för att hålla en presentation:

  1. Gör korta anteckningar om intressanta saker du vill nämna.
  2. Skriv inte ner din presentation. Varför? Jo, för om du gör det kommer du att använda skriftspråk i stället för lättsamt konversationsspråk; och när du ställer dig upp för att prata, kommer du förmodligen att försöka komma ihåg vad du skrev. Det hindrar dig från att tala naturligt och med inlevelse.
  3. Memorera aldrig en presentation ord för ord.

Klicka här för att läsa de andra tipsen, men det viktigaste med en presentation är att vara förberedd, utan att förmedla känslan att du följer ett manus.

Använd relationspyramiden

Ett bra exempel på hur vi bygger hållbara relationer är pyramiden för mellanmänskliga relationer.

Som för allt som är tänkt att hålla i längden, är en solid grund nödvändig, och en relation börjar med att skapa förtroende. Vi bygger förtroende genom att ställa frågor, lyssna noga på den andra personens behov och synpunkter så att vi kan förstå och få mer information.

När grunderna är på plats kan vi fortsätta till nästa nivå, möjligheten att påverka. Eftersom vi inhämtat mer kunskap och lagt grunden för vår relation upplever motparten oss som trovärdiga, vilket gör det möjligt för oss att leda riktningen i samtalet.

Det är viktigt att vi inte försöker leda direkt från början av ett samtal, eftersom det kan framstå som både dominant och arrogant. Vi måste inleda på ett smidigt sätt för att ta oss igenom nivåerna och förtjäna rätten att leda samtalet.

Sättet att bygga relationer online kan skilja sig från i fysiska möten när det gäller att engagera andra, men om du använder tekniken på rätt sätt kan du fortfarande skapa emotionell kontakt med dina åhörare.

Online eller offline, principen förblir densamma – säkerställ att det första samtalet handlar om mottagaren, skapa en miljö som uppmuntrar till samarbete, förstå den andra personens värld, utmaningar och affärsbehov. På så sätt hittar vi den rätta balansen mellan att möta andras behov och hitta lämpliga lösningar.

Professionella och personliga kundrelationer i 5 steg