Genomförandet av ett företagsanpassat Dale Carnegieprogram hjälpte medarbetarna att hantera Giants förändrade prioriteringar. Medarbetarna blev också coachade att utmana sina komfortzoner och träna på hur de proaktivt kan hantera olika typer av verkliga arbetssituationer, i en trygg miljö tillsammans med de övriga personerna i gruppen. Med hjälp av Dale Carnegie Training, skapade Giant Food en gemensam vision för cheferna och därmed en arbetsplats där alla medarbetare är engagerade i företagets syfte och framgång.

Trots stora förändringar, har många personer i ledande ställning genomfört Dale Carnegies program. Det gedigna nätverket med personer som deltagit i Dale Carnegies träningar har sammansvetsat Giant som organisation och bidragit till att övervinna de kommunikationssvårigheter som fanns mellan företagets ledande och operativa sidor. Företagets engagemang i sina medarbetares personliga och professionella utveckling har hjälpt till att upprätthålla en stolthet för organisationen.

Utmaningar

Efter en intensiv period av sammanslagningar i ledningen, lämnade många av Giants långtidsanställda medarbetare företaget, och den övriga arbetsstyrkan fick uppleva konsekvenserna av nedskärningarna. Enligt Nancy Crusafulli, Giants utbildningsschef, hade företaget ”ett flertal skickliga operatörer med stor teknisk kunskap, men med begränsad erfarenhet av ledarskap.” Stressen och osäkerheten försvagade företagets prestationer och företaget behövde hitta personer inom organisationen som hade rätt kvalifikationer att avancera till chefsbefattningar.

Lösning

Dale Carnegie Training anpassade strukturen i Kommunikation- och ledarskapsträningen till Giants förändrade prioriteter. Klassrums-träning varvades med praktiska arbetsövningar. Kursen utmanade Giants medarbetare att använda verktyg och tekniker från kursen i sitt dagliga arbete, vilket hjälpte dem att utveckla ett mer balanserat och flexibelt ledarskap.

Resultat

Träningen har skapat en lugnare miljö för Giants medarbetare och har svetsat Giant samman som organisation och bidragit till att övervinna de kommunikationssvårigheter som fanns mellan företagets ledande och operativa sidor. Giants chefer har blivit säkrare och fått ökad självmedvetenhet, de har också blivit mer produktiva och förbättrat sin förmåga att hantera relationer, och bidragit till att skapa en gemensam kultur som baseras på förtroende, respekt och eget ansvar. Resultatet blev att Giant Food skapade en gemensam vision för alla chefer och därmed en arbetsplats där samtliga medarbetare är engagerade i företagets syfte och framgång.

”Livskvalité är alltid en viktig fråga för detaljhandeln. Dale Carnegies träningar har spelat en avgörande roll genom att hjälpa våra medarbetare att skapa bättre balans. Du kan både se och höra skillnaderna i våra butiker. Stressen har minskat. Människor ler och kunderna bemöts på ett bra sätt.”

Nancy Crisafulli, Manager of Training, Giant Food