För att förbättra sina färdigheter, använde CamWest Dale Carnegies grundläggande principer från Dale Carnegie Course (Kommunikation och ledarskap) och Sales Advantage, för att både fokusera på försäljning och mellanmänskliga relationer samtidigt. Dale Carnegie Training utvecklade en manual för försäljning och ett program med skräddarsydd träning, anpassat utifrån deras organisation och kultur.

CamWest fortsätter att lära sig av varandra och växer också kontinuerligt tillsammans. Träningen skapade bättre kanaler för kommunikation och förbättrade flödet för idéer och information inom företaget, vilket har hjälpt till att ena organisationen och stärka CamVests kultur, vision och värderingar.

Utmaningar

CamWest förstod att säljarnas egna visioner och filosofi behöver stämma överens med företagets, och att gemensam träning med projektcheferna på plats, i slutändan skulle förbättra deras kundservice och ge kunderna köperfarenheter över förväntan.

Lösning

Dale Carnegie Trainings flexibla sätt och omfattande träning bidrog med en lösning som gav CamWest möjlighet att samtidigt fokusera på både sin försäljning och förmåga att skapa goda relationer. Genom att sammanföra olika avdelningar i organisationen, stärktes CamWests syfte, vision och värderingar.

Resultat

Att arbeta tillsammans som team gav deltagarna en möjlighet att utveckla ett gemensamt språk att kommunicera bättre över gränser, med kunder och med varandra. Sedan träningen inleddes för fyra år sedan, har CamWests tillväxt ökat med nästan 15% årligen. Nya färdigheter har hjälpt företaget att skapa en stark grund för att bygga ett sammansvetsat team.

”Jag har alltid trott att vårt företag skulle kunna bli ännu starkare genom att arbeta tillsammans och fokusera på våra kunder och att ge utmärkt service. Därför fortsätter jag att uppmuntra kontinuerlig träning. Träningen som vi har genomfört har varit oerhört värdefull och har direkt bidragit till CamWests framgång. Den har definitivt tagit oss till nästa nivå.”

CamWest – ”Carolyn Gladwell, Vice President for Marketing & Sales”