Aritco valde bland flera olika leverantörer att samarbeta med Dale Carnegie Training, då metodik, värderingar och arbetssätt låg väldigt nära de värderingar som speglas i Great Place to Work.

Aritco är under en kraftig expansiv fas med både ökad omsättning och lönsamhet, vilket ställer nya krav på att effektivisera och utveckla alla processer i organisationen för att kunna hantera större volymer med hög kvalité. En förutsättning för att lyckas med dessa höga krav, är att det kombineras med att också vara en bra och attraktiv arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare.

Utmaningar

VD för Aritco Group Martin Idbrant har tillsammans med ledningsgruppen påbörjat en rad initiativ för att genomlysa och vidareutveckla alla interna arbetsprocesser. Detta ställer krav på ett bra och konstruktivt samarbete över alla länder, funktioner och avdelningar, en god internkommunikation och förmåga att genomföra förändringar.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta har Aritco definierat ett ramverk och en grund för alla ledare, ”Leadership@Aritco”. Detta ramverk skall å ena sida spegla Aritcos kärnord ”Reliability”, ”Teamwork och ”Innovation”. Dessutom, för att skapa en attraktiv arbetsplats med ett högt medarbetarengagemang, så skall detta ramverk även bygga på de kriterier som är definierade enligt ”Great Place to Work”.

Utöver höga affärsmål kopplat till fortsatt tillväxt och god lönsamhet, så är målet att höja alla mätbara områden och kvalificera sig för att vara ett ”Great Place to Work”, och på sikt även vara en av Sveriges 10 bästa arbetsgivare.

Lösning

I nära samarbete med ledning och flera olika nyckelpersoner som skulle vara involverade i programmet definierade vi ett gemensamt träningsupplägg som skulle sträcka sig över 7 månader. Innehåll och den röda tråden kopplades direkt till Aritcos målsättningar och viktiga principer i Great Place To Work

Upplägget innebar en kombination av gemensamma möten och videosessioner, gruppkonversation mellan avsnitten, där 25 chefer, från VD till teamchefer, deltog tillsammans för att bryta alla barriärer och sätta en kultur med ”working together” som grund. Metodiken byggde på ett intensivt upplägg och ”learning by doing”, där ledarna fick förutsättningar att implementera nya idéer mellan avsnitten och avrapportera detta till övriga gruppen.

Resultat

Inom loppet av åtta månader sedan vi startade projektet, kan Aritco med stolthet numera titulera sig som ”A Great Place to Work”. Mätperioden visar att Aritco har förbättrat deras totala score och ” Trust Index®” från 68 under 2018, till 75 hösten 2019, vilket är ett stort genombrott med tanke på den korta tidsperioden. Flera avdelningar i organisationen har dessutom uppnått än högre nivåer, och ligger runt 85 i ”Trust Index”, vilket gör att Aritco är på god väg mot nästa delmål; att bli bäst i klassen.

Under träningen har flera av cheferna implementerat nya metoder och arbetssätt för att involvera och skapa större delaktighet hos både individ och team. Detta i sin tur har resulterat i ett ökat samarbete mellan avdelningarna och att flera förbättringsprojekt kopplat till produktion, leverans och kvalité har fått mätbara positiva resultat under slutet av projektperioden.

Utvärderingen av upplevelsen från träningen som sådan visade en genomgående hög nivå: ”The sessions were active and engaging”: 4,8 / 5,0, ”I am confident I will have a positive performance change as a result of this program”: 4,8/5,0.

”Professionell ledning genom hela utbildningen, som har utmanat och verkligen gjort att man har implementerat nya idéer”

”Dale Carnegie och ert sätt att arbeta har haft en perfect fit med vår syn på ledarskapet och Great Place to Work”

c