Dale Carnegie utformade en omfattande träning för förbättring av processer och medarbetarengagemang. kkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nya rutiner och nya roller har definierats, vilka har hjälpt till att minska stressen i situationer med ökat ansvar. Det har uppnåtts mätbara vinster i medarbetarengagemang, vilket har lett till märkbart lägre omsättning av personal och framgångsrika prestationer och resultat.

Utmaningar

Cargill behövde engagera och motivera medarbetare, minska personalomsättningen och öka produktionen för att möta nya kundkrav.

Lösning

28 av 54 medarbetare inom Vård- och Näring, deltog i den omfattande tredagarsträningen för processförbättring.

Resultat

Det har uppnåtts mätbara vinster i medarbetarengagemang, vilket har lett till märkbart lägre omsättning av personal och framgångsrika prestationer och resultat.

”Om du vill arbeta med att utveckla nya färdigheter hos människor och öka deras kunskaper, så finns det många olika lösningar. Men om du vill arbeta med att skapa specifika affärsresultat genom att investera i att förbättra dina medarbetares förmågor, är det Dale Carnegie Training som förstår sig på sådant och kan hjälpa dig att komma dit.”

Cargill – Marvin Knoot, Technical Training Coordinator, Eddyville Plant, Cargill Health and Nutrition