Med rådande konkurrens och inte så stort utrymme att manövrera, insåg Coburg behovet av att få ledningssteamet att arbeta tillsammans för att minska kostnader och öka effektiviteten. Dale Carnegie arbetade med Coburg för att fastställa mål och utvecklade en skräddarsydd lösning anpassad efter deras behov. ”Slutresultatet var att alla instämde i att detta var exakt vad vi ville ha. Samtliga kände att det här var inte endast en Dale Carnegie-träning, det här var en Dale Carnegie/Coburg-träning för chefer”, sa Rackley. Enligt Rackley skapade det skräddarsydda träningsprogrammet, som genomfördes av DCT för Coburg Dairy, konkreta resultat, som med råge motiverade investeringen.

”Just nu,” säger han, ”ser det ut som vi har vårt bästa år på tio år, gällande kostnadsbesparingar. Även om vi hade några projekt och initiativ på gång innan vi började träningen, känner jag starkt, och jag är säker på att mitt ledningsteam känner likadant, att det vi fick lära oss, verkligen har hjälpt oss att fokusera bättre på dessa projekt på ett sätt som kommer att gagna oss ekonomiskt. Vi satte upp fem eller sex specifika mål som kommer att hjälpa oss att bli ekonomiskt sunda.”

Utmaningar

På grund av kraftig konkurrens behövde Coburg Dairy öka sin produktivitet och effektivitet för att kunna fortsätta konkurrera på en marknad med lättförstörbara produkter och små marginaler.

Lösning

Coburg and Dale Carnegie Training skapade ett anpassat ledarskapsprogram som hjälper chefer att kommunicera och samarbeta bättre, för att minska kostnader för verksamheten.

Resultat

Coburg and Dale Carnegie Training skapade ett anpassat ledarskapsprogram som hjälper chefer att kommunicera och samarbeta bättre, för att minska kostnader för verksamheten.

”Jag rekommenderade vårt huvudkontor att använda Dale Carnegies träningsprogram för chefer. Jag berättade för dem att det är en fantastisk team-building-atmosfär och att alla får en större förståelse och engagemang för vad företaget borde försöka uppnå.”

Coburg – Gary Rackley, General Manager, Coburg Dairy