Dale Carnegies kommunikations- och ledarskapsträning har lagt grunden till en utbildningsplan, genom att Green Mountains medarbetare har genomgått en fördjupad och omfattande träning över tid, som kombinerade individuell coaching med gruppträning. Självmedvetenhet var utmärkande för träningen, och redan från start utmanades deltagarna att stretcha sina komfortzoner, ta risker och öka medvetenheten om sig själv, sina styrkor och glöd. Genom att utveckla en mer uppskattande inställning och positivare attityd, fick deltagarna en djupare respekt för andra människor och upptäckte vad som krävs för att samverka och arbeta med andra som en del av ett team.

I dag har de flesta i Green Mountains ledningsteam gått en av Dale Carnegies träningar. Antalet personer som deltagit i Dale Carnegies kommunikations- och ledarskapsträning fortsätter att öka, i takt med att andra chefer märker prestationsförbättringarna hos dem som redan genomgått träningen. Det finns inga gränser för vad människor, som är engagerade i och brinner för sitt arbete, kan uppnå.

Utmaningar

Efter kontinuerliga framgångar inom sitt kärnområde, ville Green Mountain Coffee Roasters expandera. För att bevara sin kultur och förbereda sina medarbetare inför kommande utmaningar, behövde de initiera mer träning.

Lösning

Dale Carnegies kommunikations- och ledarskapsträning skulle ge Green Mountains medarbetare en fördjupad och omfattande träning över tid, som kombinerade individuell coaching med gruppträning. Under 12 veckor förbättrades deltagarna kontinuerligt. De tränade i klassrum och överförde dessa kunskaper till sitt arbete, genom att använda principerna i praktiken och få feedback från andra.

Resultat

Ökad innovation och bättre förmåga att dela med sig av idéer, har gett genomslag i form av fler genombrottsprojekt och kreativa idéer, vilket har förbättrat effektiviteten och hjälpt företaget att fortsätta expandera.

”Du kan verkligen se förändringen hos många personer. Skillnaden är uppenbar. De är engagerade. De gör det där lilla extra för att få saker gjorda.”

Green Mountain – Bob Stiller, Founder and CEO, Green Mountain Coffee Roasters