Hugh Symons relation med Dale Carnegie startade med affärsansvarige chefen Bob Sweetlove. Utifrån sin första erfarenhet av Dale Carnegie Training, förstod han värdet som deras träningar skulle kunna bidra med i det här skedet av marknadskorrigering. Han uppmanade alla chefer att genomgå Dale Carnegies ledarskapsträning för teamchefer. Enligt Sweetlove gav kursen cheferna både ledarskapsprinciper och praktiska verktyg att använda för att bli framgångsrika. ”Träningen har förbättrat chefernas förmåga att använda ledarskapstekniker som fungerar i verkligheten.”

Dale Carnegie Trainings koncept genomsyrar företaget och bidrar till bättre samarbete mellan teamledare. Säljchefen Carlos Pestana säkerställer att all intern och extern säljpersonal genomgår Dale Carnegies säljprogram. Fördelarna med Hugh Symons åtagande gentemot Dale Carnegie Training är konkreta och omfattande. Efter det första året med Dale Carnegie Training hade personalomsättningen bland höga chefer och personer i ledningen minskat märkbart till ensiffrigt och har fortsatt att vara låg. Det mest utmärkande är, enligt Sweetlove, ”att försäljningen har fortsatt att öka varje kvartal de senaste tre åren.”

Utmaningar

Med en ständigt föränderlig marknad och ökande konkurrens, behövde Hugh Symons Communications bli mer förändringsbara och effektiva. Hugh Symons behövde använda sitt relationskapital, medarbetarna, på ett bättre sätt, stärka deras förmåga att tänka självständigt och bli mer proaktiva och kreativa.

Lösning

Hugh Symons Communications uppmanade alla chefer att delta i Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer. Träningen utökades till att gälla säljavdelningen, där säljteamen genomförde Dale Carnegies säljprogram.

Resultat

Bob Sweetlove förklarar, ”När jag ser tillbaka tre år i tiden, undrar jag hur vår situation hade sett ut idag, om vi inte hade gått Dale Carnegies träningar? Skulle vi ha större personalomsättning? Troligen. Skulle vi ha mindre effektiva chefer? Absolut! Jag kan verkligen rekommendera Dale Carnegie Training, eftersom jag inte tror att det finns någon annan som kan skapa samma resultat.”

”Sedan vårt första deltagande i Dale Carnegies träningar, har vi vunnit mer än 480 nya konton. Vi har gjort vårt bästa år någonsin.”

Hugh Symons – Carlos Pestana, Sales Manager