Träningen, som är en komponent i Chefsprogrammet i LKAB,  skall ge uppdragsförståelse för rollen som chef; att skapa resultat genom medarbetarna. Träningen ger också verktyg till att leda, styra och utveckla verksamheten.

Luossavaara-Kiirunavaara AB förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten.

Utmaningar

En chef i LKAB förväntas:

 • vara en förebild i arbetet med arbetsmiljö och säkerhet för att nå det långsiktiga målet om olycksfall
 • leda verksamhet och medarbetare i löpande arbete, samt förändringsarbete
 • uppfylla mål och leverera resultat
 • ta vara på varje medarbetares förmåga och fulla potential genom coachning och återkoppling
 • grunda sitt arbete och sina beslut på LKAB:s affärsidé, vision, löfte till kunderna och övergripande strategi
 • grunda sitt arbete och sina beslut på LKAB:s värderingar: Engagera, Nytänkande och Ansvar
 • utveckla verksamheten och medarbetaren utifrån gemensamt satta mål
 • kommunicera, motivera, delegera, stödja, stimulera, korrigera och skapa delaktighet, och minimera konflikter
 • ta beslut – stå för och genomföra beslutade åtgärder, samt följa upp åtgärder
 • delta och vara synlig i verksamheten
 • arbeta tvärfunktionellt; samarbeta med andra verksamheter för att vara effektiva och säkra hög kvalitet i leverans

Lösning

För att skapa varaktiga resultat är träningen praktiskt orienterad. Cheferna utmanas genom olika uppgifter och följs upp i att implementationen av en rad effektiva tekniker sker, samt ges strukturer och verktyg att använda direkt i sin vardag utifrån sina ansvarsuppgifter. Dale Carnegies ambition är att de genomförda och mätbara effekterna skall synas vid bland annat ledarutvärderingar och genom respektive Resultatprojekt, som genomförs inom perioden för programmet.

Resultat

Respektive grupp genererar projekt med minst +100% besparingseffekt, med hänsyn taget till investering i kostnad, tid och resor för respektive grupp. Övriga resultat utvärderas bättre i de psykosociala undersökningarna som görs av LKAB.

Nedan visas de åtta områden som utvärderas i 360°analysen före och efter genomförd träning. Ett år efter avslutat program visar de aggregerade 360°-rapporterna störst förflyttning för följande två områden: processledning och effektiv kommunikation.

 1. Självförtroende
 2. Socialt och samarbetsförmåga
 3. Effektiv kommunikation
 4. Personligt ledarskap
 5. Ledarskap
 6. Hantera press, stress och oro
 7. Processledning
 8. Personligt ansvar