Covid19 – Riktlinjer för genomförande av program, workshops, mm. 2020

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är de vi anpassar oss efter och kan vi inte ses sker träningen enligt schema, men digitalt, tills vi kan träffas igen.

Vi träffas i angivna konferenslokaler för Dale Carnegies träningar. Rummen är rymliga, möbleringen gles och avstånd hålls. Vi uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma och vi ser till att du inte missar det viktigaste.

Om egen sjukdom/symtom på covid-19 eller ditt företags egna restriktioner förhindrar dig att delta i ett eller flera träningsavsnitt, workshops eller annat så meddela oss detta. Vi från vår sida kommer göra allt för att säkerställa att du får möjlighet att tillgodogöra dig dessa avsnitt vid ett senare tillfälle när situationen har normaliserats.

Dale Carnegie Sverige
2020 08 28