Dale Carnegie Generation.Next

Modiga ungdomar ger modiga ledare

Generation.Next är ledarskapsträningen för dig som är ung vuxen, går i skolan eller studerar, och vill lära dig färdigheter som varar livet ut. I denna kurs får du kunskaper och tränar dig på teamwork, ledarskap, social förmåga, kommunikation, attityd samt hantera stress och oro. Du får konkreta verktyg för hur du hanterar prestationsångest och stress, förbereder och håller presentationer och tal, sätter rimliga och nåbara målsättningar, säljer in dina åsikter samt viktigast av allt hur du skapar, behåller och förbättrar relationer med vänner, lärare, familj och arbetsgivare.

Du lär och tränar dig att:

  • Använda 30 av de viktigaste principerna för att skapa förtroende, samarbete och påverka andras beteenden och relationer.
  • Hålla olika typer av presentationer, bli medveten om hur du uppfattas, hantera din egen nervositet och prestationsångest inför att hålla tal.
  • Hitta ditt bästa sätt att prioritera, fatta beslut och sätta mål och hitta bästa aktiviteterna för att nå dessa.
  • Hantera stress, oro, problem och utmaningar på ett mer konstruktivt och positivt sätt.
  • Bli bättre på att samarbeta och förutse vad som kan orsaka konflikter, och hur de bäst hanteras .

a
Kursdatum och scheman


Uppstartsmöte: 3 sep 2018, 17:30-19:00
Kursen startar: ons 17 okt 2018  Detaljer  
Plats: Stockholm, lokal meddelas inom kort
Tid: 17:30 – 21:00
ANMÄL DIG HÄR


”Vi ser din potential. Din gnista. Sakerna som du inte ser hos dig själv. Vi tar fram dina styrkor och hjälper dig att se hur du bäst kan använda dem”