Dale Carnegie Sverige Kurser och workshops

a

Du kommer att se på dig själv och din förmåga på ett annat sätt, som gör att du är redo att ta ett större ansvar, kliva utanför din bekvämlighetszon och upptäcka möjligheter som inte bara påverkar dig själv utan också din omgivning. En inspirerande ledarskapsträning som bidrar till professionell personlig utveckling och ett livslångt lärande.

a

Oavsett om du försöker övertyga kollegor, sälja in något hos en kund eller engagera ett team, så är det genomslagskraften hos din presentation som avgör om du lyckas övertyga och få andra att lyssna. Du lär dig tekniker och får verktyg som hjälper dig att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet och maximera ditt genomslag.

a

Du får jobba med praktiska färdigheter som t.ex. alla steg i en säljprocess, identifiera affärsmöjligheter hos befintliga och nya kunder, etablera kontakt med viktiga beslutsfattare, genomföra professionella kundmöten och behovsanalyser och presentera attraktiva lösningar för kunden.

aa

Generation.Next är en utbildning för dig som är ung vuxen, går i skolan eller studerar, och vill lära dig färdigheter som varar livet ut. Du tränar dig på teamwork, ledarskap, social förmåga, kommunikation, attityd och hantera stress och oro.

a

Välkommen till workshop för arbetssökande hos Dale Carnegie den 4 oktober 2018 i Stockholm

Är du en av dem som är nyfikna på hur det är att arbeta hos Dale Carnegie? Vi söker för närvarande nya kollegor framför allt i Stockholm och även framöver i Göteborg och Malmöregionen.