Dale Carnegies Golden book

Principer från boken Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning

Bli en mer medveten person
1. Kritisera inte, döm inte, klaga inte.
2. Ge ärlig och äkta uppskattning.
3. Väck en stark önskan att vilja hos den andra personen.
4. Bli genuint intresserad av andra människor.
5. Le.
6. Kom ihåg att en persons namn är det viktigaste ordet på alla språk.
7. Bli en bra lyssnare. Uppmuntra andra att prata om sig själva.
8. Prata utifrån den andra personens intressen.
9. Få den andra personen att känna sig betydelsefull – och gör det uppriktigt.

Få andra att se saker och ting ur din synvinkel
10. Det enda sättet att få ut någonting bra av en dispyt är att undvika den.
11. Visa respekt för andras åsikter. Säg aldrig  ”Du har fel”.
12. Om du har fel, medge det genast och med eftertryck.
13. Inled på ett vänligt sätt.
14. Få den andra personen att säga ”ja” så fort som möjligt.
15. Låt den andra personen prata mest.
16. Låt den andra personen känna att idén är hans eller hennes.
17. Försök att uppriktigt se situationen från den andra personens synvinkel.
18. Sympatisera med den andra personens önskemål och idéer.
19. Vädja till de ädlare motiven.
20. Dramatisera dina idéer.
21. Kasta fram en utmaning.

Påverka andras attityder och beteenden
22. Börja med beröm och ärlig uppskattning.
23. Dra indirekt uppmärksamhet till andras misstag.
24. Berätta om dina egna misstag innan du kritiserar den andra personen.
25. Ställ frågor istället för att ge direkta order.
26. Låt inte den andra personen ”tappa ansiktet”.
27. Beröm alla framsteg, såväl stora som små. Var hjärtlig och frikostig med ditt beröm.
28. Ge den andra personen ett gott rykte att leva upp till.
29. Var uppmuntrande. Få felen att verka lätta att rätta till.
30. Få den andra personen att känna glädje över att göra det du föreslår.

Principer från boken Sluta oroa dig, börja leva

Principer för att hantera stress och oro
1. Lev i ”dagtäta rum”.
2. Hur du hanterar problem:
a. Fråga dig själv “Vad är det värsta som kan hända?”
b. Förbered dig för det värsta.
c. Försök att göra det bästa av det värsta.
3. Tänk på vilket högt pris du får betala för din oro – med din egen hälsa.

Grundläggande metoder för att analysera oro
1. Klargör fakta.
2. När du övervägt alla fakta – fatta ett beslut.
3. När ett beslut fattats – agera!
4. Skriv ner svar på följande frågor:
a. Vad är problemet?
b. Hur har problemet uppstått?
c. Vilka är de tänkbara lösningarna?
d. Vilken är den bästa tänkbara lösningen?

Övervinn din oro innan den övervinner dig
1. Håll dig sysselsatt.
2. Bli inte upprörd över småsaker.
3. Tillämpa sannolikhetsteorin på din oro.
4. Samarbeta med det ofrånkomliga.
5. Bestäm dig för hur mycket oro en sak är värd.
och vägra sedan att ge mer till den.
6. Oroa dig inte för gårdagen.

Ha en attityd som ger dig lugn och lycka
1. Fyll dina tankar med lugn, mod, hälsa och hopp.
2. Hämnas aldrig på dina ovänner.
3. Förvänta dig otacksamhet.
4. Var tacksam för det du har.
5. Efterlikna inte andra människor.
6. Försök att dra fördel av dina förluster.
7. Skapa lycka för andra.

Oroa dig inte för kritik
1. Kom ihåg att orättvis kritik ofta är en förtäckt komplimang.
2. Gör ditt bästa.
3. Analysera dina egna misstag och var självkritisk.

Förebygg trötthet och oro och behåll din inspiration och energi
1. Vila innan du blir trött.
2. Lär dig slappna av när du arbetar.
3. Vårda din hälsa genom att koppla av när du är hemma.
4. Använda dessa fyra goda arbetsvanor:
a. Rensa skrivbordet från allt som du inte behöver just nu.
b. Gör saker i ordningen efter hur viktiga de är.
c. När du stöter på ett problem, lös det omedelbart om du har all fakta som krävs för att ta ett beslut.
d. Lär dig organisera, delegera och följa upp.
5. Visa entusiasm över ditt arbete.
6. Oroa dig inte över sömnlöshet.

Copyright © 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved