Dale Carnegies ledarskapscoaching

Det är frågestyrda, tankeväckande diskussioner som vägleder och stöder kunder genom professionella utmaningar och möjligheter, vilket driver hållbara beteendeförändringar, med fokus på hur man genomför affärsstrategi eller mål.

Så här kan coachingprocessen se ut

Varje samarbete inleds med att coachen, ledaren och närmaste chef träffas för att fastställa coachingens mål. Eftersom vår chefscoachning är resultatdriven är det avgörande att fastställa lämpliga mål och se till att både ledaren, närmaste chefen och företaget kan dra nytta av coachingen.

En utvärdering/assessment innan coachingprocessen startar, erbjuds personen som coachas om det är önskvärt.

Våra certifierade ledarskapscoacher

Våra ledarskapscoacher har valts ut baserat på tidigare affärserfarenheter och kundresultat, och har mer än 800 timmars träning i Dale Carnegies metoder och ytterligare 300 timmar för att bli certifierade som en Dale Carnegie Coach. Dale Carnegie är certifierat enligt ISO 9001:2015.

Berit Friman

Stockholm

Andra säger att jag är engagerad och lätt att få kontakt med. Jag är nyfiken och med 30+ år i branschen tycker jag att ett tillväxttänk är avgörande för att kunna transformera oss själva och våra verksamheter, och för att kunna skapa möjligheter utifrån utmaningar.

Färdigheter andra uppskattar är att jag förstår snabbt och ur ett helhetsperspektiv ser huvuddelarna. Jag coachar andra utifrån deras individuella komfortzon, stöttar dem att lyfta sig själva och få resultat de är stolta över.

Värderingar som är viktiga för mig är ansvarstagande, livslångt lärande och att tro på andra.

Magnus Kornbakk

Göteborg

Känd för att konsekvent leverera toppresultat inom försäljning och driva transformerande förändringar för ledare under de senaste 20 åren. Det har det sagts om mig att jag skapar en vilja att förändra saker som känns svåra.

Med mitt fokus på att aldrig sluta utvecklas och lära mig, hjälper jag dig att uppnå resultat som varar länge och lämnar ett leende på dina läppar.

Jag är på din sida och hjälper dig att förstå att du bara utnyttjar en liten del av din fulla potential – det handlar om att segra över dina egna inre hinder.

Per Sjöstrand

Malmö

Feedback från deltagare i våra utbildningar har beskrivit mig som insiktsfull och engagerande, och som en person som ser deras potential, hjälper dem att utmana och utveckla en starkare version av sig själv.

Sedan 2017 har jag tränat ledare och högpresterande, och innan dess har jag över 10 års erfarenhet som ledare inom finanssektorn. Jag har tränat personer från många olika delar av världen.

Jag tror att vi alla strävar efter att nå framgång, och med rätt stöd, fokus och utmaningar kan vi utveckla vår egen ”version 2.0”, uppnå vårt fulla potential och leva det liv vi strävar efter.