Det här är Kommunikation och ledarskap

Före kursen
Intervju inför kursstart för att identifiera dina behov, önskemål och få veta förväntningar och målsättningar med träningen.

Under kursen
Kursen består av 12 halvdagar à 4 timmar, fördelade över en tremånadersperiod. Support av instruktör mellan träningsavsnitt. Böcker, manual och fika. Halvtidsutvärdering med instruktör och din närmaste chef, mentor eller någon annan person som du vill ha med. Diplomering där chef och andra bjuds in att höra om dina framsteg.

Efter kursen
Supportgaranti under tre månader – När du behöver! Inbjudan till Carnegie Event och personlig uppföljning. Certifikat på din LinkedIn profil.

Investering
42 000 kr exl. moms

"Mina kollegor märkte så pass stor skillnad att de ville gå samma kurs själva"

Vem ska delta?
Kommunikation och ledarskap är i grunden en kurs i kommunikation och riktar sig till dig som vill öka din förmåga att prestera, bli en starkare ledare och addera ett mervärde till ditt företag.

För frågor eller mer information
E-postadress: info@dalecarnegie.se