Det här är Strategiska presentationer

Före kursen
Intervju inför kursstart för att identifiera dina behov, önskemål och få veta förväntningar och målsättningar med träningen.

Under kursen
Två interaktiva och inspirerande heldagar med två seniora Dale Carnegieinstruktörer. Fika, lunch, manual och boken “Hur du blir en bra talare”. Över sju olika presentationer som spelas in, och där du får direktcoaching under presentation och individuell personlig återkoppling efteråt.

Efter kursen
En timmes individuell coaching på Dale Carnegies kontor inför skarp presentation, upp till ett år efter att du gått kursen. Certifikat på din LinkedIn profil.

Investering
23 500 kr exl. moms

"Kursen kan jag absolut rekommendera. Det var kanske det bästa jag gjort."

Vem ska delta?
Personer som har erfarenhet av att hålla presentationer. Programmet riktar sig framförallt till chefer och ledare, säljare och personer som har kontakt med media. Helt enkelt personer som behöver träna upp sin presentationsteknik och retorik med jämna mellanrum.

För frågor eller mer information
E-postadress: info@dalecarnegie.se