Din medarbetare ska snart ta nästa steg – och det här kan du bidra med. Kommunikation och ledarskap 19 januari 2021 i Stockholm.

Notering: Startdatum för denna kurs har ändrats till 19 januari 2021, från 17 november 2020.

Tack för ditt förtroende att utveckla din medarbetare genom Dale Carnegies program Kommunikation och ledarskap. Då du som chef vill se resultat hos er medarbetare vill vi redan nu göra dig uppmärksam på att ditt engagemang är avgörande, vilket säkert inte är någon nyhet för dig.

Din medarbetare kommer att gå igenom en intensiv personlig utveckling som berör dem mycket. Vårt mål är att vi tillsammans ska lägga grunden till nya vanor, så att deltagarna blir ännu bättre på att skapa resultat i sin vardag, både för sig själva och för företaget. Vi vet även att de bästa resultaten skapas då det finns en samverkan mellan dig som chef, deltagaren i programmet och ansvarig Dale Carnegieinstruktör.

Det du kan göra:

1. Ge ett uppdrag

Sätt SMART:a mål för att få starka medarbetare som skapar en framgångskultur i företaget.

2. Halvtidsutvärdering

Tillsammans går vi igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen. Ansvarig Dale Carnegieinstruktör bokar upp dessa möten separat med er.

Vi skickar ett frågeformulär till dig när mötet för halvtidsavstämning närmar sig.

3. Kom och fira din medarbetares framgång!

Boka in din medarbetares diplomering redan idag. Det ligger något extra i luften när personer som är viktiga för deltagarna kommer och lyssnar på deras framsteg och insikter. Du får dessutom höra om din medarbetares uppdaterade målsättningar.

Datum: Fredag 23 april 2021 (Detta datum har ändrats från den 23 feb, på grund av ändrat startdatum för kursen)
Tid: 14:30 – 17:00
Plats: Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

a